רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 82%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למי מהשופטים היו שלושים בנים רוכבים על שלושים עיירים?
א. תולע בן פואה
ב. יאיר הגלעדי
ג. יפתח הגלעדי
ד. שמגר בן ענת

2. מה היה המצב בישראל לפני עליית יפתח הגלעדי?
א. הרחיבו את כל גבול שלטונם וגרשו את כל העמים סביבותיהם
ב. עבדו גם את ה' וגם את אלילי ארם, צידון, הבעלים והעשתרות
ג. רק שניים וחצי השבטים בעבר הירדן נלחצו ע"י הגויים, ואילו השבטים שבמערב הירדן לא נלחצו
ד. . כל ישראל נמכרו ביד פלשתים וביד בני עמון בגלל שעזבו את ה'

3. מדוע גורש יפתח מבית אביו?
א. מפני שמרד בהנהגת ראשי המשפחה
ב. מפני שכפר בהקב"ה
ג. מפני שהיה בן אישה זונה
ד. מפני שסרב להלחם בבני עמון

4. מה היה התנאי שהעמיד יפתח לזקני גלעד?
א. אם ינצח במלחמה יהיה לראש לאנשי גלעד
ב. אם ינצח במלחמה יקריב את בתו על המזבח
ג. אם ינצח במלחמה ינקר לבני עמון כל עין ימין
ד. אם ינצח במלחמה יקבל את רבת עמון לאחוזה פרטית

5. מה היתה טענת מלך בני עמון כלפי ישראל?
א. ישראל כבש את ארץ מואב וארץ עמון אחרי שהתנחלו בארץ כנען.
ב. ישראל נתן את ארץ האמורי מתנה לבני עמון
ג. ישראל כבש את ארץ סיחון מלך האמורי מידי עמון
ד. ישראל כבש מידם את ארץ עמון בעלותו ממצרים

6. מה הייתה תשובתו של יפתח?
א. מואב כבשו את ארץ עמון מידי העמונים וישראל לקח אותה מידי מואב
ב. סיחון כבש את ארץ עמון מידי העמונים ואילו ישראל לקח את ארץ עמון מיד סיחון
ג. ארץ בני עמון בכלל אינה שייכת להם כי הם כבשו אותה מידי אדום
ד. ה' הנחיל את ארץ עמון לישראל ואילו לעמונים אין בכלל זכות על הארץ

7. מה נדר יפתח בצאתו למלחמה בבני עמון- אם יתן ה' אותם בידו?
א. יעלה עולות וזבחים לה' מבכורות צאנו
ב. היוצא מדלתי ביתו לקראתו יהיה נזיר אלוקים
ג. היוצא מדלתי ביתו לקראתו יעלהו עולה
ד. יפתח יהיה עבד נאמן לה' כל ימי חייו

8. מי יצא לקראת יפתח בשובו מהמלחמה?
א. בתו היחידה
ב. כל זקני גלעד
ג. כל הנשים יצאו בתופים ובמחולות
ד. כל עם ישראל

9. כיצד הבחינו אנשי גלעד מי שייך לאפרים?
א. דרשו ממנו לומר מנשה והוא אמר מנסה
ב. דרשו ממנו לומר אפריים והוא אמר עפריים
ג. דרשו ממנו לומר שלום והוא אמר סלום
ד. דרשו ממנו לומר שיבולת והוא אמר סיבולת

10. לאיזה שופט היו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים?
א. אילון הזבולוני
ב. עבדון בן הלל הפרעתוני
ג. אבצן מבית הלחמי
ד. יאיר הגלעדי