רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 94%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גגכ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אילו איסורים נאסרו על אמו של שמשון?
א. איסור תספורת
ב. איסור שתיית יין ושכר
ג. איסור אכילת כל טמא
ד. תשובות ב ו-ג נכונות

2. מדוע לא רצה איש האלוקים לאכול מגדי העזים?
א. משום שלא היה רעב
ב. משום שלא רצה להסתפק מסעודה שאינה מספיקה לבעליה
ג. משום שהיה מלאך
ד. משום שחשש לכשרות השחיטה של מנוח

3. מדוע אמר מנוח אל אשתו "מות נמות"?
א. כי הבין שהם ראו מלאך ה'
ב. כי חשש מנקמת פלשתים
ג. כי חשש שמא תשרוף אותם אש מן השמים
ד. חשש שלא יצליחו לעמוד בדיני הנזירות

4. מה היתה הסיבה האמיתית ששמשון לקח אשה פלשתית?
א. כי היא ישרה בעיניו
ב. כי היא פיתתה אותו
ג. ה' סבב את הדבר כדי להכות בפלשתים
ד. כי לא הייתה אף אשה ראויה לו מבנות ישראל

5. הפתרון של חידת שמשון: "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק"
א. מהדבורה יצא דבש
ב. מהאריה יצא דבש
ג. מצוף הפרחים יצא דבש
ד. מארץ ישראל יצאו בהמות כשרות למאכל ומהעז יוצא חלב מתוק כדבש

6. על מה התערבו שמשון ורעיו הפלשתים?
א. המנצח יתן שלושים גדיי עזים ושלושים טלאים
ב. המנצח יתן שלושים כדי שמן ושלושים כדי יין
ג. המנצח יתן שלושים כותנות ושלושים מעילים
ד. המנצח יתן שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים

7. לולא חרשתם בעגלתי" – מה הכוונה?
א. לולא הלחצתם את אשתי…
ב. לולא עבדתם את שדותיכם בעזרת העגלה שלי…
ג. לולא נסעתם מארץ פלשתים לכאן בעגלה של…
ד. לולא שאלתם את אמי…

8. מדוע שרפו הפלשתים את חותנו של שמשון ואת בתו – אשת שמשון?
א. מפני שבתו זינתה והם הקפידו על איסור גילוי עריות
ב. מפני שהחותן ובתו גילו לשמשון את נקודת התורפה בחומת העיר
ג. מפני שנתן את בתו – אשת שמשון לאדם אחר, ובעקבות זאת שרף שמשון את שדותיהם
ד. מפני שהתנגדו לנישואים עם גברים מבני ישראל

9. הסבר הביטוי "שוק על ירך"
א. כשמקריבים קרבן, שמים את השוק ממעל לירך
ב. כינוי למכה גדולה מאוד
ג. כורתים את הרגלים מהשוק עד הירך
ד. כינוי לישיבה בצורה נוחה מאוד, כשמרכיבים רגל על רגל

10. רמת לחי" הוא:
א. המקום הנקרא בזמננו "צומת שמשון"
ב. המקום שבו הרג שמשון בסטירות לחי אלף פלשתים
ג. המקום שאותו קרא בעבר יצחק אבינו "באר לחי רואי"
ד. המקום בו הכה שמשון את הפלשתים בלחי חמור