רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 73%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כיצד היה יחסו של אבי הפילגש כלפי הלוי?
א. קבלת פנים יפה
ב. אטימות לב
ג. אדישות
ד. אכזריות

2. באיזו עיר לא רצה הלוי ללון ומדוע?
א. בחברון כי היא רחוקה מדי
ב. בעיר יבוס כי היא עיר נכרית
ג. בגבעה כי תושביה רשעים
ד. ברמה כי היא היתה שייכת לשבט בנימין

3. איזו התנהגות בעבר מזכירה התנהגות אנשי הגבעה?
א. התנהגות נשותיו של עשו.
ב. התנהגותו של לבן
ג. התנהגותו של אברהם אבינו
ד. התנהגות אנשי סדום

4. כיצד עורר הלוי את כל ישראל להתייחס למעשי אנשי הגבעה?
א. אסף את שבט יהודה, וסיפר את המעשה
ב. שלח שנים עשר שליחים – שליח לכל שבט
ג. נתח את גופת הפלגש לשנים עשר נתחים ושלח בכל גבול ישראל
ד. התלונן בפני פנחס בן אלעזר הכהן

5. מה היתה תגובת עם ישראל לשמע הדברים?
א. לא התייחסו
ב. דרשו מבני בנימין להסגיר את האנשים שבצעו את המעשה
ג. החרימו את שבט בנימין
ד. יצאו מיד למלחמה על בנימין

6. מה הייתה תגובת שבט בנימין לכל ישראל?
א. סרבו לדרישתם
ב. יצאו נגדם למלחמה
ג. הסתירו את מבצעי המעשה
ד. לא הגיבו כלל

7. מה היו הדברים שציינו את בני בנימין?
א. היו בהם שמונה מאות פרשים רוכבים על סוסים
ב. היו בהם שש מאות לובשי שריון קשקשים
ג. היו בהם אלף שולפי חרב ההורגים איש במכה אחת
ד. היו בהם שבע מאות איש אטר יד ימינו קולע אל השערה ולא יחטיא

8. מה היו תוצאות הקרבות של ישראל נגד בנימין?
א. בקרב הראשון נצח בנימין, בשני ישראל, ובשלישי שוב בנימין
ב. בקרב הראשון נצחו ישראל ובאחרונים נצח בנימין
ג. בקרבות הראשונים נצחו בני בנימין, ובשלישי ישראל
ד. בקרבות הראשונים נצחו ישראל ובשלישי נצח בנימין

9. מה הייתה שבועתם של בני ישראל?
א. איש מישראל לא יתן בתו לבנימין לאשה
ב. איש מישראל לא ישא את בת בנימין
ג. אלמנות המלחמה של בנימין לא ינשאו מחדש עד יום מותן
ד. בחורי ישראל יינשאו אך ורק לבנות שבטם

10. מניין מצאו ישראל כלות לבני בנימין?
א. כל שבט נתן חלק מבנותיו לבנימין, והשאר חטפו להם מבנות שילה
ב. לקחו במלחמה בנות מיושבי יבש גלעד ומסרום לבנימין, והשאר חטפו להם מבנות שילה
ג. שבט יהודה נתן ארבע מאות בנות, והשאר חטפו להם מבנות שילה
ד. שבטי אפרים, מנשה, גד וראובן נתנו מבנותיהם והשאר חטפו מבנות שילה