רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך דניאל שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות בקיאות על ספר דניאל

שאלות כלליות
1. מה היה בסופו של נבוכדנצר ומדוע?
2. באיזה הקשר נזכר עשר ידות?
3. איך שכנע דניאל את שר הסריסים שלא יאכל מפת בג המלך.
4. אילו שמות קרא שר הסריסים לדניאל חנניה מישאל ועזריה?
5. מי הוכנס לכבשן האש ומפני מה?
6. כמה פעמים ביום התפלל דניאל
7. כיצד ניסה נבוכדנצר להציל חנניה מישאל ועזריה. ומה השיבו לו.
8. איך קרא גבריאל לדניאל.
9. בזמן אלו מלכים שימש דניאל בבבל?
10. איך השתכנע המלצר לשנות את ארוחתם של הילדים?
11. איך תכננו שונאי דניאל להורידו מגדולתו ומה היה סופם?
12. על מה נאמר: "והאחת גבהה מן השנית"?
13. מי אמר: "הלא דא -היא בבל רבתא די -אנה בניתה ……. וליקר הדרי" ומה קרה בעוד המילים בפיו?
14. מה היה שמו של רב סריסיו של נבוכדנאצר?
15. למי אמר דניאל "אנת הוא ראשה די דהבא"?
16. אלו שני מלאכים התגלו לדניאל?
17. ממה היה מורכב הפסל שראה נבוכדנאצר בחלומו?
18. מה הקים נבוכנאצר בבקעת דורא במדינת בבל?
19. מה רצה נבוכדנצר לעשות לכל החכמים שלא ידעו לפתור את החלום?
20. על איזה מלך מסופר שהוציא את כלי ביהמ"ק והשתמש בהם?כיצד נענש?
21. מתי חלם דניאל את חלומו על החיות שיצאו מהים ?
22. הסרכנים והאחשדרפנים של דריוש הגיעו למסקנה שאפשר לפגוע בדניאל רק בדרך אחת, מהי?
23. מה כתבה פיסת היד בהיכל המלך ואיזה מלך ראה?
24. מי כינה את דניאל איש חמודות?
25. מה היו הכינוים הבבלים של דניאל חנניה מישאל ועזריה?
26. מה עשה בלשאצר עם כלי המקדש.
27. באיזה פרק מתחילות נבואות דניאל?
28. מה תוכן האיגרת ששלח נבוכדנצר לעמו אחר הצלת חנניה משאל ועזריה?
29. מה הביטוי המסמל הוצאת דיבה על חנניה וחבריו ועל דניאל?
30. כמה מלכים בשם דריוש היו ומה שמם.

פרקים א'-ד':
31. ומקצתם יעמדו לפני המלך (מצודות)
32. אחר שפתר דניאל את החלום מה עשה נבוכדנצאר?
33. מנה לפחות 3 כלי זמר המופיעים בפרק.
34. מה קרה לנבוכדנצר בסוף ימיו.
35. דניאל ד' יחזקאל לא' משל דומה מה הוא הנמשל בכל פעם .

פרקים ו'-ח':
36. הוכח כי המלך דריוש אהב את דניאל.
37. "והצפיר קרן חזות בין עיניו" מה פירוש קרן חזות? (רש"י).
38. היכן ראה דניאל את החזון האחרון?
39. ואשמעה - אחד קדוש, למי הכוונה? (רש"י)

פרקים ט'-י"א:
40. מה תגובת המלאך לתפילת דניאל ואיך קרא לו?
41. וראיתי אני דניאל לבדי… את המראה... והאנשים אשר היו עמי לא ראו. - מי האנשים? (רש"י)
42. כמה זמן התאבל דניאל "שלושה שבועים ימים".(רש"י).?
43. ומן המשכילים יכשלו… עד עת קץ. מה פירוש הפסוק? (מצודות)