רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ט-ק"צ
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ט-ק"צ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע לא יאמר תתברך בברכה רביעית?
א. שכבר אמר ברוך אתה ה'.
ב. לא לשנות מנוסח הברכה.
ג. כבר ברך את ה' בברכה שלשית.
ד. כבר בירך את ה' בברכה ראשונה.

2. מתי מוסיף 'החי' בברכה רביעית?
א. בסעודת הבראה בלבד.
ב. בבית שיש בו חולה.
ג. ביום השנה לפטירת אביו.
ד. בבית האבל.

3. מדוע תיקנו חכמים ברכת הטוב והמטיב?
א. שברכת המזון כולה שבח והודאה וגם זו מן הטובות.
ב. להודות על חסדי ה' הרבים.
ג. על הרוגי ביתר שנתנו לקבורה- הטוב שלא הסריחו, המטיב שנתנו לקבורה.
ד. תשובות א' ו-ג' נכונות.

4. אם ברך על יין בתוך הסעודה האם צריך לברך על כוס של ברהמ"ז?
א. אם שתה רביעית אין צריך.
ב. אם כיוון גם על כוס זו- אין צריך.
ג. צריך לברך, שברהמ"ז הוי הפסק.
ד. במידה ועושה זימון צריך לברך.

5. האם יתכן שאדם לא מברך על הכוס בפיו וכוסו יהיה כוס ל ברכה?
א. אם יש לפניו כוס יין ויוצא בברכת המזמן, הוי כאילו בירך בעצמו, וכוסו כוס של ברכה.
ב. לא יתכן מצב כזה.
ג. במידה וחוזר מילה במילה עם המזמן.
ד. במידה ואינו יודע לברך ומקשיב מילה במילה למזמן.

6. מדוע לא ישתה מכוס הזימון בין כזית לרביעית?
א. להסתלק מהספק.
ב. שלא הוכרע האם כזית מתחייב בברכה.
ג. שלא הוכרע האם רביעית מתחייב בברכה.
ד. שלא יראה כרעבתן.

7. האם יכול לשתות בזימון פחות מכזית?
א. יכול.
ב. במידה והוא אסטניס.
ג. במידה ואין היין ערב לו.
ד. אי אפשר, שכל דבר בטעון כוס צריך לשתות כמלא לוגמיו.

8. האם שתיית שנים מטרפת לשיעור זימון?
א. אין שתיית שנים מצטרפת.
ב. במידה ואחד שתה רוב.
ג. במידה ואחד רק טעם.
ד. תשובות ב' ו-ג' נכונות.

9. אדם ישב בסעודה גדולה- האם צריך לברך על הכוס כשמגיע אליו?
א. במידה והיה מסופק אם יגיע אליו הכוס צריך לברך.
ב. אם לא כיוון לצאת בברכת המזמן צריך לברך.
ג. במידה ולא שמע את הזימון צריך לברך.
ד. כל התשובות נכונות.