רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קצ"א-קצ"ג
ממוצע הציונים עד כה: 91%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קצ"א-קצ"ג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע פועל אצל בעל הבית לא יברך ברכה רביעית?
א. שזו ברכה דרבנן.
ב. כדי לא לבטל מלאכת בעל הבית.
ג. צריך לברך.
ד. תשובות א' ו-ב' נכונות.

2. אם זמן האכילה אינו כלול במלאכתם- האם יברכו ברכה רביעית?
א. חייבים גם בברכה רביעית.
ב. פטורים.
ג. במידה ואכלו כדי שביעה.
ד. במידה ובעל הבית אינו סועד עימם.

3. אם בעל הבית מסב עימם וזמן האכילה כלול במלאכתם- האם יברכו ברכה רביעית?
א. חייבים גם בברכה רביעית.
ב. פטורים.
ג. רק אם בעל הבית התיר להם בפירוש לברך גם ברכה רביעית.
ד. במידה ומברכים בשקט.

4. מה הדין בזמננו לגבי ברכת פועלים?
א. לעולם מברכים כתיקנה.
ב. מברכים ברכה מקוצרת.
ג. אם בעל הבית אוסר אינם חייבים בברכה רביעית.
ד. לעולם יברכו רק שלש ברכות.

5. האם מותר לעשות תשמיש קל בזמן ברכה?
א. אסור.
ב. מותר.
ג. במידה ואינו זז מקומו.
ד. ומידה ואינו מסיח דעתו.

6. האם מותר לעיין בדברי תורה בשעת ברכת המזון?
א. מותר.
ב. אסור.
ג. רק בקשר לפרשת השבוע.
ד. רק בדבר הלכה.

7. האם רק בברכת המזון אסור במלאכה או גם בשאר ברכות?
א. לאו דווקא ברכת המזון הוא הדין בתפילה או בשאר ברכות.
ב. רק בברכת המזון ובתפילה.
ג. רק בשבת.
ד. רק במידה ואינו אנוס.

8. את מי מכנה המחבר- 'בור'?
א. כל המשנה מנוסח ברכת הזימון.
ב. כל מי שאינו מברך.
ג. המברך ובולע מילים.
ד. כל מי שפורש מזימון.

9. מתי יכול להוסיף בזימון 'על המזון'?
א. כשהם יותר מעשרים.
ב. כשהם יותר משלשה.
ג. אסור לשנות.
ד. יותר מעשרה.

10. אם הם רבים ולא יכולים לשמוע את ברכת הזימון מה יעשו?
א. יתקרבו למזמן.
ב. יתחלקו לקבוצות של עשרה ויזמנו בשם.
ג. יזמנו בשלושה בשקט.
ד. לא יזמנו.

11. בימינו- שלשה שאכלו בבית עובד כוכבים- האם צריכים לזמן?
א. המנהג שמזמנים.
ב. במידה ואינו מבין לשון הקודש.
ג. המנהג שלא מזמנים.
ד. במידה ומזמנים בשקט.