רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 61%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע הישן תחת המיטה בתוך סוכה לא יוצא ידי חובה?
א. המיטה גבוהה י' טפחים ונחשבת כאוהל
ב. כי המיטה מקבלת טומאה
ג. נחשב ביזיון לישון באופן זה
ד. המיטה נחשבת דירת עראי

2. מהם עיקרי הדברים החשובים שחייבים לעשות בסוכה בזמן החג?
א. אכילה - שתייה- לימוד תורה
ב. אכילה- שירה - קישוט הסוכה
ג. אכילה - שתייה- שינה
ד. אכילה - הכנסת אורחים - שינה

3. סוכה המדובללת – כשרה . מהי בדיוק?
א. הסכך מבולבל עולה ויורד, והסוכה פסולה
ב. הסכך מבולבל עולה ויורד, והסוכה כשרה
ג. הסכך מביא צל בחלק מהסוכה-וכשרה רק בחלק שעם הסכך
ד. סוכה שהסכך שלה עבה כמו תקרת בית

4. האם חובה להכין סכך שאפשר לראות דרכו את הכוכבים שלמעלה?
א. כן ,חובה
ב. לא חובה אך עדיף ורצוי
ג. לא חייבים ועדיף שלא
ד. חייבים רק אם הסוכה על גג ביתו

5. מה דין סוכה בראש האילן?
א. כשרה בחול המועד אך לא יעלו עליה ביום טוב
ב. כשרה ויכולים לעלות עליה בחול המועד וביום טוב
ג. פסולה, כי אסור לטפס עליה בחג
ד. פסולה מפני "ונשמרתם לנפשותיכם"-אסור להסתכן לעלות למעלה

6. חולים ומשמשיהם, מה דינם?
א. פטורים מהסוכה: החולים סובלים, והמשמש עוסק במצווה לעזור ולרפא ולכן פטור מהמצווה
ב. יש לעשות הכול כדי שייכנסו לסוכה לקיים מצווה
ג. חייבים רק ביום טוב של חג שזה מהתורה, ובחול המועד- הם פטורים
ד. חייבים רק באכילה ולא בשינה

7. רבי צדוק קיבל אוכל פחות מהשיעור בחג, ואכלו מחוץ לסוכה – במה מדובר?
א. פחות מכביצה, ונטלו במפה לאכלו
ב. פחות מכזית, ונטלו במגבת לאכלו
ג. פחות מכותבת, ואכלו בידו בלי ברכה
ד. אין תשובה נכונה

8. במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים לעניין מספר סעודות (לחם בשר ויין...) שחייבים לאכול בסוכה?
א. ר' אליעזר- 14 סעודות, חכמים- 7 סעודות
ב. ר"א- 7 סעודות, חכמים- 1 סעודה
ג. ר"א -14 סעודות, חכמים- אין חיוב כלל
ד. ר"א- 14 סעודות, חכמים- סעודה 1 לפחות בליל יום טוב הראשון

9. מי הם השלושה הפטורים מהסוכה תמיד-בפרקנו?
א. חרש –שוטה- וקטן
ב. קטן שלא צריך את אימו- שוטה - קטן
ג. נשים- עבדים -וקטנים
ד. נשים- עבדים -וזקנים

10. לדעת התנא שמאי:
א. קטן שאין צריך לאימו- חייב בסוכה
ב. כל קטן חייב בסוכה ואפילו תינוק
ג. רק מי שהגיע לגיל חינוך –חייב בסוכה
ד. קטן פטור מסוכה