רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך דניאל תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר דניאל

שאלות כלליות
1. הפך להיות כחית השדה ואכל עשב כשור במשך 7 שנים מפני שלא רצה לפרנס עניים.
2. דניאל וחבריו נמצאו עשר ידות יותר חכמים מחרטומי ואשפי בבל.
3. בקש ממנו לנסות 10 ימים לבדוק אם ישתנה מראיהם.
4. דניאל - בלטשצאר חנניה - שדרך מישאל - מישך עזריה - עבד נגו.
5. שדרך מישך ועבד נגו, מפני שלא רצו להשתחוות לצלם.
6. 3 פעמים (ו)
7. ויתר על הראשונות וביקש שישתחוו כששמעו ענו לא נשתחווה.
8. דניאל איש חמודות.
9. נבוכדנצר - בלשאצר - דריווש - כורש (עד שנה אחת לכורש)
10. ניסה 10 ימים כדבריהם להביא להם זרעונים, והם נראו טוב יותר מכל הילדים.
11. המלך יגזור שלא להתפלל - דניאל יתפלל - הוכנס לגוב האריות - יצא חי, המלך הכניס את המלשינים במקומו.
12. על קרנות האיל שראה דניאל בחזונו. (ח,ג)
13. נבוכדנצר. ותוך כדי דיבוריצא קול מן השמים ואמר לו שמלכותו נלקחה ממנו.(ד, כז-כח).
14. אשפנז
15. לנבוכדנאצר
16. מיכאל וגבריאל
17. זהב כסף נחושת ברזל וחרס
18. את הצלם שלו
19. להורגם
20. בלשצר ובאותו לילה הוא נהרג
21. בשנה הראשונה לבלשצר
22. בדת אלוקיו.
23. בלשאצר - מנא מנא תקל ופרסין.
24. איש אחד לבוש בדים ומתניו חגרים בכתם אופז שראה דניאל על יד החדקל. (י, ד-ה).
25. בלטשאצר שדרך מישך ,עבד נגו
26. שתו בהם יין.
27. פרק ז'.
28. האותו והמופתים שעשה עמו אלוקים יאה ונאה לפני לספר אותותיו מאד גדולים מלכותו מלכות עולם.
29. "ואכלו קורציהון " ג' ה' , ו' כה'.
30. דריוש המדי, ודריוש בן אחשורוש.

פרקים א'-ד':
31. מקצה שלש שנים יעמדו לפני המלך.
32. השתחווה לדניאל ורצה לעשות לפניו מנחה וניחוחים.
33. קרנא - משרוקיתה - קתרס - סבכא - פסנתרין - סומפוניה.
34. היה מדורו עם חיות השדה ואכל עשב במשך 7 שנים וחזר למלכותו
35. נבוכדנצר שמלכותו תלקח ממנו .ביחז' על אשור שנחרבה

פרקים ו'-ח':
36. לא קבל את תלונת השרים , וחקר ודחה הדבר. לא ישן בלילה ובבקר השכם הלך לבדוק. ושמח שלא אכלוהו האריות. והכניס במקומו את השרים שהלשינו עליו.
37. קרן גדול למראה עין.
38. בשושן הבירה במדינת עילם.
39. א' מן המלאכים.

פרקים ט'-י"א:
40. תפילה ותחנונים שלך דברי חן - וקרא לו חמודות.
41. חגי זכריה ומלאכי.
42. 21 שנה.
43. בכל דור ודור רבים יחשבו את הקיץ ויטעו - אבל בעת תקף יפקחו עיני כל להבין רמזי הזמן.