רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
על פי קיצוש"ע סימן קמ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1.  כמה משלוחי מנות מצווים לשלוח איש לרעהו וכמה מתנות לאביונים?
א. משלוח שיש בו שתי מנות לחבר אחד, ושתי מתנות לשני אביונים
ב. שני משלוחים לחבר אחד, ושתי מתנות לאביון אחד
ג. משלוח עם מנה אחת לשני חברים, ומתנה אחת לאביון אחד
ד. כמה שרוצים

2. באיזו מצווה מארבעת מצוות פורים עדיף להשקיע את מירב הכסף?
א. משלוח מנות
ב. מתנות לאביונים
ג. משתה
ד. קריאת מגילה

3.  עד איזו מדרגה מצווה להשתכר בפורים?
א. להיות שתוי
ב. להיות שיכור עד שלא יבחין בין ארור המן לברוך מרדכי
ג. להיות שיכור כלוט
ד. שכרות היא דבר חמור בכל השנה וגם בפורים

4. מה היא הגדרת 'מנה' שיוצאים בה ידי חובת משלוח מנות?
א. שראוי לאכול כמות שהוא, ללא פעולה נוספת.
ב. שעולה על שלחן מלכים
ג. לפחות כשיעור כביצה
ד. לפחות שיעור כזית

5. מה יעשה אדם שרוצה לקיים מצוות מתנות לאביונים, אך נמצא במקום שאין עניים?
א. פטור מהמצווה, ואין צורך בהשתדלות נוספת
ב. עליו לחזר אחר עניים עד מרחק של 2 מיל
ג. יפקיר את כל נכסיו, ובכך יהיה עני ואז יזכה באותן מעות לעצמו
ד. ייחד את הכסף למצווה זו, ויחכה עד שיגיע אליו עני או שישלח כעת לעני

6. האם אשה יוצאת ידי חובת משלוח מנות, בכך שבעלה שולח?
א. כן, אשתו כגופו
ב. רק אם האשה יותר עשירה מבעלה
ג. יש להחמיר שאינה יוצאת ידי חובה, ותשלח בעצמה
ד. אשכנזיות יוצאות ידי חובה, וספרדיות צריכות להחמיר

7. מתי יש לאכול את סעודת פורים?
א. בלילה
ב. ביום
ג. עיקר מצוות הסעודה ביום, אך טוב לסעוד גם בלילה
ד. עיקר מצוות הסעודה בלילה, אך טוב לסעוד גם ביום

8. מה נהוג לאכול בסעודת פורים?
א. מאכלי חלב
ב. מאכלים בצורת משולש, כעין אזנו של המן
ג. מאכלים עם דבש, כדי לשמח את הלב
ד. מיני זרעונים

9.  מי פטור משתיית יין בפורים?
א. מי שחלש בטבע גופו
ב. מי שיזלזל באחת המצוות
ג. מי שכבר שתה לפני תענית אסתר
ד. תשובות א + ב נכונות

10. מה המשמעות של יום שושן פורים בתפילה למי שחוגג רק בי"ד אדר?
א. מוסיפים 'על הניסים'
ב. לא אומרים תחנון
ג. אומרים חצי הלל
ד. מוסיפים קריאה בתורה