רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכות חנוכה
ממוצע הציונים עד כה: 0%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא שבת לג: - לח. גפ"ת

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. א. אם כבתה זקוק לה, מה הדין שיוצא מזה?
א. ששמנים ופתילות שפסולים בשבת פסולים גם בשבת חנוכה.
ב. ששמנים ופתילות שפסולים בשבת פסולים בחול בחנוכה.
ג. שאסור להשתמש לאורם של נרות חנוכה.
ד. ששמנים ופתילות שפסולים בשבת אינם פסולים בשבת בחנוכה

2. ב. מדוע לר"י בתוס' אין להקפיד על זמן ההדלקה?
א. כי כבתה אין זקוק לה.
ב. כי האידנא אין תרמודאי.
ג. כי מדליקים בפנים.
ד. כי היום מסתובבים אנשים בחוץ עד מאוחר.

3. ג. מהו דין 'המהדרין'?
א. נר לכל אחד ואחד מבני הבית.
ב. בעל הבית מוסיף והולך נר בכל יום.
ג. כל אחד מבני הבית מוסיף נר כל יום.
ד. בעל הבית מדליק נר כל יום כמספר בני הבית.

4. ד.     מה היתה התקנה בשעת הסכנה?
א. להוסיף נר שיוכל להשתמש לאורו.
ב. להדליק על פתח הבית מבפנים.
ג. שלא להדליק בפתח, רק בחלון.
ד. להדליק בבית על השלחן.

5. ה.     בית שיש לו חצר, היכן מצוה מן המובחר להדליק?
א. מצוה להדליק על פתח ביתו מבחוץ.
ב. לרש"י על פתח הבית, ולתוס' בפתח החצר.
ג. צריך להדליק בשתי המקומות.
ד. על פתח החצר מבחוץ.

6. ו.     תלה שמן בסוכה, והתנה שיוכל להשתמש בו, האם מועיל התנאי?
א. מועיל
ב. לא מועיל כי זה ביזוי מצוה
ג. תלוי אם האיסור הוא משום ביזוי מצוה או משום שזה מוקצה.
ד. מחלוקת בין שני תירוצים בתוס'

7. ז.     האם המנורה עמדה בין מזרח למערב או בין צפון לדרום?
א. ממזרח למערב
ב. מצפון לדרום
ג. מחלוקת
ד. בבית ראשון ממזרח למערב, ובבית שני מצפון לדרום.

8. ח.     מה הנפק"מ אם הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה?
א. אם לברך 'אקב"ו להדליק' או 'אקב"ו להניח'.
ב. אם הנר דולק ומכבהו ומדליקו שוב, האם צריך להגביהו ולהניחו שוב.
ג. חרש שוטה וקטן שהדליקו.
ד. כל התשובות נכונות.

9. ט. האם מברכים על הפרשת מעשר מדמאי?
א. מברכים כי יש 'לא תסור', או 'שאל אביך ויגדך'.
ב. אין מברכים.
ג. ערום אינו מברך ושאינו ערום מברך.
ד. תלוי בארץ או בחוץ לארץ.

10. י.     האם שני אנשים יכולים להדליק בנר שיש לו שני פיות?
א. יכולים
ב. אין יכולים
ג. כפה עליה כלי יכולים, ואם לא אין יכולים.
ד. יכולים, אבל אין יוצאים בזה חובת המהדרין להדליק נר לכל אחד ואחד.