תוצאה של API של מדיה־ויקי

זהו ייצוג ב־HTML של תסדיר JSON. תסדיר HTML טוב לתיקון שגיאות, אבל אינו מתאים ליישומים.

יש לציין את הפרמטר format כדי לשנות את תסדיר הפלט. כדי לראות ייצוג של תסדיר JSON לא ב־HTML יש לרשום format=json.

ר' את התיעוד המלא, או את העזרה של API למידע נוסף.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "general": {
      "mainpage": "\u05e2\u05de\u05d5\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d9",
      "base": "https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99",
      "sitename": "\u05d5\u05d9\u05e7\u05d9\u05e9\u05d9\u05d1\u05d4",
      "logo": "https://www.yeshiva.org.il/wiki/images/wikiLogo.png",
      "generator": "MediaWiki 1.28.0",
      "phpversion": "7.0.9",
      "phpsapi": "cgi-fcgi",
      "dbtype": "mysql",
      "dbversion": "5.5.9",
      "imagewhitelistenabled": "",
      "langconversion": "",
      "titleconversion": "",
      "linkprefixcharset": "",
      "linkprefix": "",
      "linktrail": "/^([a-z\u05d0-\u05ea]+)(.*)$/sDu",
      "legaltitlechars": " %!\"$&'()*,\\-.\\/0-9:;=?@A-Z\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF+",
      "invalidusernamechars": "@:",
      "fixarabicunicode": "",
      "fixmalayalamunicode": "",
      "case": "first-letter",
      "lang": "he",
      "fallback": [
        {
          "code": "en"
        }
      ],
      "rtl": "",
      "fallback8bitEncoding": "windows-1255",
      "writeapi": "",
      "maxarticlesize": 2097152,
      "timezone": "Europe/Minsk",
      "timeoffset": 180,
      "articlepath": "/wiki/index.php?title=$1",
      "scriptpath": "/wiki",
      "script": "/wiki/index.php",
      "variantarticlepath": false,
      "server": "https://www.yeshiva.org.il",
      "servername": "www.yeshiva.org.il",
      "wikiid": "wiki9db",
      "time": "2017-10-18T16:52:06Z",
      "uploadsenabled": "",
      "maxuploadsize": 104857600,
      "minuploadchunksize": 1024,
      "thumblimits": [
        120,
        150,
        180,
        200,
        250,
        300
      ],
      "imagelimits": [
        {
          "width": 320,
          "height": 240
        },
        {
          "width": 640,
          "height": 480
        },
        {
          "width": 800,
          "height": 600
        },
        {
          "width": 1024,
          "height": 768
        },
        {
          "width": 1280,
          "height": 1024
        }
      ],
      "favicon": "https://www.yeshiva.org.il/favicon.ico",
      "centralidlookupprovider": "local",
      "allcentralidlookupproviders": [
        "local"
      ],
      "interwikimagic": "",
      "magiclinks": []
    }
  }
}