Difference between revisions of "אביה בן רחבעם"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
'''אבים (אביה) בן רחבעם''' הוא [[ממלכת יהודה|מלך יהודה]] השני, בנו של המלך [[רחבעם]], ושם אמו מעכה בת אבישלום (יש אומרים שהיא היתה בתו של [[אבשלום]] בן [[דוד]]). מלך בשנה השמונה עשרה ל[[ירבעם בן נבט]] [[ממלכת ישראל|מלך ישראל]], ומלך במשך שלוש שנים. נשא ארבע עשרה נשים, והוליד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות.  
+
'''אבים ('''או''' אביה) בן רחבעם''' הוא [[ממלכת יהודה|מלך יהודה]] השני, בנו של המלך [[רחבעם]], ושם אמו מעכה בת אבישלום (יש אומרים שהיא היתה בתו של [[אבשלום]] בן [[דוד]]). מלך בשנה השמונה עשרה ל[[ירבעם בן נבט]] [[ממלכת ישראל|מלך ישראל]], ומלך במשך שלוש שנים. נשא ארבע עשרה נשים, והוליד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות.  
  
 
היה מלך רשע כאביו, אולם הצליח במלחמותיו כיוון שבטח בה' בקרבות. ה[[כהן גדול|כהן הגדול]] בימיו היה עזריה, והנביא היה [[עדו]]. כבש את בית אל, שהיתה חלק מממלכת ישראל, אולם לא הסיר את העגל שהעמיד שם ירבעם. בסוף ימיו נפטר ממגפה, כעונש על שהשאיר את העגל, ועל שהוכיח את ירבעם ברבים. קורותיו מסופרות בספר{{מקור|מלכים א טו$ מלכים א טו א-ז}} ובספר {{מקור|דברי הימים ב יג}}.
 
היה מלך רשע כאביו, אולם הצליח במלחמותיו כיוון שבטח בה' בקרבות. ה[[כהן גדול|כהן הגדול]] בימיו היה עזריה, והנביא היה [[עדו]]. כבש את בית אל, שהיתה חלק מממלכת ישראל, אולם לא הסיר את העגל שהעמיד שם ירבעם. בסוף ימיו נפטר ממגפה, כעונש על שהשאיר את העגל, ועל שהוכיח את ירבעם ברבים. קורותיו מסופרות בספר{{מקור|מלכים א טו$ מלכים א טו א-ז}} ובספר {{מקור|דברי הימים ב יג}}.

Latest revision as of 21:04, 18 April 2015

אבים (או אביה) בן רחבעם הוא מלך יהודה השני, בנו של המלך רחבעם, ושם אמו מעכה בת אבישלום (יש אומרים שהיא היתה בתו של אבשלום בן דוד). מלך בשנה השמונה עשרה לירבעם בן נבט מלך ישראל, ומלך במשך שלוש שנים. נשא ארבע עשרה נשים, והוליד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות.

היה מלך רשע כאביו, אולם הצליח במלחמותיו כיוון שבטח בה' בקרבות. הכהן הגדול בימיו היה עזריה, והנביא היה עדו. כבש את בית אל, שהיתה חלק מממלכת ישראל, אולם לא הסיר את העגל שהעמיד שם ירבעם. בסוף ימיו נפטר ממגפה, כעונש על שהשאיר את העגל, ועל שהוכיח את ירבעם ברבים. קורותיו מסופרות בספר מלכים א טו א-ז ובספר דברי הימים ב יג.