אדם קרוב אצל עצמו

From ויקישיבה
Revision as of 08:39, 3 June 2011 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"אדם קרוב אצל עצמו" הוא עיקרון הלכתי, שאומר כי אין אדם נאמן להעיד על עצמו בין לזכות ובין לחובה, כי אדם נחשב כקרוב של עצמו, וכשם שאין אדם נאמן להעיד על קרובו, כך אינו נאמן להעיד על עצמו.

כתוצאה מכלל זה, אין אדם נפסל לעדות מכח עדות עצמו. כלומר, מי שמעיד על עצמו שעשה מעשה רשע, אינו נפסל בכך לעדות.