אונקלוס

From ויקישיבה
Revision as of 08:07, 15 July 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אונקלוס בר אונקלוס או אונקלוס בר קלוניקוס היה תנא בדור השלישי. נודע בתרגומו על התורה הקרוי על שמו "תרגום אונקלוס". על פי המסופר בגמרא (בבלי גיטין נו ב), שם אביו היה "קלוניקוס", ועל פי גרסת הגר"א שם אביו היה "אונקלוס". כמו כן, מסופר שם כי היה בן אחותו של טיטוס (ולפי גרסת הגר"א של אדריאנוס), והתגייר.

היה תלמידם של רבי אליעזר ורבי יהושע (בבלי מגילה ג א).