אין בילה

From ויקישיבה
Revision as of 12:41, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שני דברים המעורבים יחד, אין אנו אומרים שוודאי נבללו יפה זה בזה, במידה שווה לפי כמותם.


לדוגמא: פול המצרי שנזרע כדי לאכול את זרעו, שדינו להתעשר לפי זמן השרשתו, והשריש מקצתו לפני ראש השנה ומקצתו לאחר ראש השנה - צריך לטרוח ולעשר מן החדש לחוד ומן הישן לחוד, לפי ש"אין תורמין מן החדש על הישן ומן הישן על החדש". כן דעת חכמים, הסוברים ש"אין בילה".


חולק עליהם רבי שמעון שזורי וסובר ש"יש בילה", ולכן, לדעתו, אין צריך לטרוח ולעשר מן החדש לחוד ומן הישן לחוד, אלא הרי זה צובר מהזוויות שבגורן לאמצעה ומערבבם יפה, ונמצא תורם ומעשר מן החדש שבה על החדש שבה ומן הישן שבה על הישן שבה, לפי שאנו אומרים שוודאי נבללו יפה זה בזה ויש משניהם בתוך המעשר לפי חשבון.


לדעת שמואל, "לכל אין בילה חוץ מיין ושמן". לדעתו, רק דבר לח נבלל יפה ולא דבר יבש.