אין שבות במקדש

From ויקישיבה
Revision as of 14:11, 6 December 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אין שבות במקדש הוא כלל בהלכות שבת הקובע שדברים שחכמים אסרום משום שבות, אינם אסורים במקדש ואיסור זה הוא רק במלאכות לצורך המקדש (יהודי שיגיע למקדש וימצא שם מוקצה ששכח שם יהיה אסור בטלטולו כל שאינו צורך עבודת המקדש).

טעם[edit]

הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה. ולפיכך לא גזרו חכמים על שבות במקדש

דוגמאות[edit]

  • שרץ שנמצא במקדש בשבת, מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור מוקצה.