אין תורמים אלא מן המוקף

From ויקישיבה
Revision as of 15:49, 16 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת הערות שוליים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אין מפרישים תרומה גדולה אלא מן הסמוך והקרוב לדבר שעליו מפרישים[1].יש אומרים שדין "מן המוקף" הוא מן התורה, ויש אומרים שאינו אלא מדרבנן.בדיעבד, אם תרם שלא מן המוקף - תרומתו תרומה.

הערות שוליים[edit]

  1. בטעם הדבר, יש סוברים, מפני שחוששים שמא באותה שעה אין הדבר שתורם עליו בעולם; ויש סוברים, מפני שתרומה גדולה ניטלת באומד ולא יוכל לכוון כשיעור אלא מן המוקף, או שמא ישכח ויעשה את התרום תרומה על מקום אחר; ויש סוברים כדי שלא יכשלו בני ביתו ויאכלו את התרומה, שלא ידעו שעשאה תרומה על מקום אחר, שכיון שהפירות רחוקים אלו מאלו אין הדבר ניכר ויבוא לידי תקלה.