איסור משכב זכר

From ויקישיבה
Revision as of 21:54, 10 February 2013 by EsB (talk | contribs) (→‎האיסור)
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

משכב זכר הוא איסור לזכר לבוא על זכר אחר. מקור האיסור בפסוק: "וְאֶת-זָכָר - לֹא תִשְׁכַּב, מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה, תּוֹעֵבָה הִוא." (ויקרא יח, כב) ועונשו מצויין בהמשך: "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת-זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה - תּוֹעֵבָה עָשׂוּ שְׁנֵיהֶם; מוֹת יוּמָתוּ, דְּמֵיהֶם בָּם." (ויקרא כ, יג).

האיסור

איסור זה מסווג כמצוות לא תעשה. מניינו בתרי"ג המצוות הוא מצווה ר"ט לפי מניין ספר החינוך, והלאו ה-ש"נ למניין הרמב"ם. על פי ההלכה בתורה שבעל פה, העונש לעובר על איסור זה במזיד בפני שני עדים ולאחר שהתרו בו הוא מיתת בית דין בסקילה,[1] והעובר בשוגג חיב חטאת.[2]

דיני המצווה

איסור התורה לשכב "אֶת זָכָר" "מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה" מפורש כאיסור על יחסי מין בין שני גברים, מה שמגדיר רש"י: "מכניס כמכחול בשפופרת".[3] יחסי מין ללא חדירה בין שני גברים אסורים משום שפיכת זרע לבטלה. חז"ל הוסיפו סייגים נוספים לאיסור זה, במטרה "להרחיק את האדם מן העבירה", לדוגמה: האיסור על שני רווקים לישון תחת שמיכה אחת.‏‏[4]

יחסי מין בין שתי נשים אינם נחשבים על פי ההלכה כביאה,[5] ממילא קיום יחסי מין לסביים (בין שתי נשים) לא נאסר במפורש בתורה. בתלמוד הבבלי[6] יחסי מין אלו מכונים "נשים המסוללות זו בזו",[7] והם מוגדרים על ידי רב הונא כ"זְנוּת",[8] ועל ידי רבא כ"פריצותא בעלמא" (סתם פריצות), אך למרות זאת גם שם הם לא נאסרים במפורש. בעקבות הספרא פסקו הרמב"ם[9] והשולחן ערוך[10] שמעשה "נשים המסוללות זו בזו" הוא איסור שנכלל בפסוק "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו",[11] דהיינו שהמצרים היו עושים שאיש נושא איש ואישה נושאת אישה (נישואיים חד-מיניים) ואישה נישאת לשני אנשים (פוליאנדריה) ,[12] ונחלקו הפוסקים אם איסור זה הוא מהתורה ממש[13] (והוא לאו שבכללות), או שאינו אלא איסור דרבנן[14] (ואיסור התורה הוא רק באישה הנישאת לשני אנשים).

ייחוד בין גברים

קישורים חיצוניים

 • תבנית:רמב"ם;שם ,שם, הלכה יד; שם, תבנית:רמב"ם1.
 • שם, תבנית:רמב"ם1.
 • פירוש רש"י על ויקרא כ יג. המקור בתבנית:בבלי.
 • תבנית:שולחן ערוך: "וגדולי החכמים היו מרחקין הבהמה, כדי שלא יתייחדו עמה. ובדורות הללו שרבו הפריצים, יש להתרחק מלהתייחד עם זכר."
 • כמו שכותב הרמב"ם במשנה תורה, הלכות איסורי ביאה, פרק כא, הלכה ח: שבמעשה "נשים המסוללות זו בזו" אין ביאה כלל.
 • תבנית:בבלי1 ותבנית:בבלי1.
 • ובתבנית:ירושלמי, הכינוי הוא "נשים המסלדות זו את זו".
 • ובשל כך לדעת רב הונא אישה הנוהגת כך פסולה לכהונה.
 • תבנית:רמב"ם.
 • תבנית:שולחן ערוך.
 • תבנית:תנ"ך.
 • ספרא על תבנית:תנ"ך.
 • הרמב"ם וספר הלבוש, אבן העזר, סימן כ, סעיף ב.
 • הבנת הפרישה בדעת הטור, אבן העזר, סימן כ, סעיף ב.