Difference between revisions of "אמון בן מנשה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
{{מלכים}}
 
{{מלכים}}
 
[[קטגוריה:מלכי יהודה]]
 
[[קטגוריה:מלכי יהודה]]
 +
[[קטגוריה: מלכי בית דוד]]

Revision as of 12:29, 22 May 2012

אמון בן מנשה היה צלך יהודה החמשה-עשר. בנם של מנשה בן חזקיהו ומשולמת בת חרוץ מן יטבה. החל למלוך בגיל 22 מלך במשך שנתיים. היה רשע ועובד גילולים כאביו, וחז"ל מוסיפים כי אף שרף את התורה וביטל את הקרבנות עד שעלו במזבח קורי עכביש (בבלי סנהדרין קג ב).

עבדיו של אמון מרדו בו והרגוהו בביתו. העם הרג את המורדים והמליך את יאשיהו בנו תחתיו.