אפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים

From ויקישיבה
Redirect page
Jump to navigation Jump to search