Difference between revisions of "בעשא בן אחיה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''בעשא בן אחיה''' היה מלך [[ממלכת ישראל|ישראל]] השלישי. היה מ[[שבט יששכר]]. הרג את המלך [[נדב בן ירבעם]] וכל משפחתו, ומלך תחתיו עשרים וארבע שנים בעיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. הנביא בימיו היה [[יהוא בן חנני]]. בעא עשה הרע בעיני ה', והנביא ניבא שיעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם, שנהרגו כולם ולא נקברו. נבואה זו התקיימה על ידי [[זמרי]], שכילה את כל בית בעשא. כרת ברית עם בן הדד מלך ארם להלחם עם [[אסא]] מלך [[ממלכת יהודה|יהודה]], אולם אסא שיחד את בן הדד והניא אותו מלהלחם בו, ואכן בן הדד נלחם בישראל ולא ביהודה. המלחמה בין אסא לבעשא נמשכה כל ימיו של בעשא. מת בשנה העשרים ושש לאסא ונקבר בתרצה. בנו [[אלה בן בעשא|אלה]] מלך תחתיו. ע"פ ה[[גמרא]], אין לבעשא חלק ל[[עולם הבא]], ואינו נידון ב[[גיהנום]] ({{מקור|בבלי סנהדרין קג ע"ב$סנהדרין קג ע"ב}} ועוד). קורותיו בספר {{מקור|מלכים א טו}}-{{מקור|מלכים א טז$טז}}, ו{{מקור|דברי הימים ב טז}}.   
+
'''בעשא בן אחיה''' היה מלך [[ממלכת ישראל|ישראל]] השלישי. היה מ[[שבט יששכר]]. הרג את המלך [[נדב בן ירבעם]] וכל משפחתו, ומלך תחתיו עשרים וארבע שנים בעיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. הנביא בימיו היה [[יהוא בן חנני]]. בעא עשה הרע בעיני ה', והנביא ניבא שיעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם, שנהרגו כולם ולא נקברו. נבואה זו התקיימה על ידי [[זמרי]], שכילה את כל בית בעשא. כרת ברית עם בן הדד מלך ארם להלחם עם [[אסא]] מלך [[ממלכת יהודה|יהודה]], אולם אסא שיחד את בן הדד והניא אותו מלהלחם בו, ואכן בן הדד נלחם בישראל ולא ביהודה. המלחמה בין אסא לבעשא נמשכה כל ימיו של בעשא. מת בשנה העשרים ושש לאסא ונקבר בתרצה. בנו [[אלה בן בעשא|אלה]] מלך תחתיו. ע"פ ה[[גמרא]], אין לבעשא חלק ל[[עולם הבא]], ואינו נידון ב[[גיהנום]] ({{מקור|בבלי סנהדרין קג ע"ב$סנהדרין קג ע"ב}} ועוד). קורותיו בספר {{מקור|מלכים א טו}}-{{מקור|מלכים א טז$טז}}, ו{{מקור|דברי הימים ב טז}}.  
 
+
   
{{סדרה| הבא=[[אלה בן בעשא]]| הקודם=[[נדב בן ירבעם]]| רשימה=[[ממלכת ישראל|מלכי ישראל]] }}
+
{{מלכים}}
 
 
  
 
[[קטגוריה:מלכי ישראל]]
 
[[קטגוריה:מלכי ישראל]]

Revision as of 12:10, 30 March 2012

בעשא בן אחיה היה מלך ישראל השלישי. היה משבט יששכר. הרג את המלך נדב בן ירבעם וכל משפחתו, ומלך תחתיו עשרים וארבע שנים בעיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. הנביא בימיו היה יהוא בן חנני. בעא עשה הרע בעיני ה', והנביא ניבא שיעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם, שנהרגו כולם ולא נקברו. נבואה זו התקיימה על ידי זמרי, שכילה את כל בית בעשא. כרת ברית עם בן הדד מלך ארם להלחם עם אסא מלך יהודה, אולם אסא שיחד את בן הדד והניא אותו מלהלחם בו, ואכן בן הדד נלחם בישראל ולא ביהודה. המלחמה בין אסא לבעשא נמשכה כל ימיו של בעשא. מת בשנה העשרים ושש לאסא ונקבר בתרצה. בנו אלה מלך תחתיו. ע"פ הגמרא, אין לבעשא חלק לעולם הבא, ואינו נידון בגיהנום (סנהדרין קג ע"ב ועוד). קורותיו בספר מלכים א טו-טז, ודברי הימים ב טז.