Difference between revisions of "בעשא בן אחיה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(שימוש בתבנית מקור)
 
 
(8 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''בעשא בן אחיה''' היה מלך [[ממלכת ישראל|ישראל]] השלישי. היה מ[[שבט יששכר]]. הרג את המלך [[נדב בן ירבעם]] וכל משפחתו, ומלך תחתיו עשרים וארבע שנים בעיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. הנביא בימיו היה [[יהוא בן חנני]]. בעא עשה הרע בעיני ה', והנביא ניבא שיעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם, שנהרגו כולם ולא נקברו. נבואה זו התקיימה על ידי [[זמרי]], שכילה את כל בית בעשא. כרת ברית עם בן הדד מלך ארם להלחם עם [[אסא]] מלך [[ממלכת יהודה|יהודה]], אולם אסא שיחד את בן הדד והניא אותו מלהלחם בו, ואכן בן הדד נלחם בישראל ולא ביהודה. המלחמה בין אסא לבעשא נמשכה כל ימיו של בעשא. מת בשנה העשרים ושש לאסא ונקבר בתרצה. בנו [[אלה בן בעשא|אלה]] מלך תחתיו. ע"פ ה[[גמרא]], אין לבעשא חלק ל[[עולם הבא]], ואינו נידון ב[[גיהנום]] ({{מקור|סנהדרין קג ע"ב}} ועוד). קורותיו בספר {{מקור|מלכים א טו}}-{{מקור|מלכים א טז$טז}}, ו{{דברי הימים ב טז}}.
+
'''בעשא בן אחיה''' היה מלכה השלישי של [[ממלכת ישראל]]. כמתואר בספר {{מקור|מלכים א טו}}-{{מקור|מלכים א טז$טז}}, ו{{מקור|דברי הימים ב טז}}. בן [[שבט יששכר]].
  
{{סדרה| הבא=[[אלה בן בעשא]]| הקודם=[[נדב בן ירבעם]]| רשימה=[[ממלכת ישראל|מלכי ישראל]] }}
+
==הסיפור במקרא==
 +
===רקע===
 +
בשל חטאיו של [[שלמה המלך]], נגזרה על ממלכת ישראל המאוחדת גזירת הפילוג: אחרי מות שלמה איבד בנו, [[רחבעם]], את השליטה על רוב עם ישראל לטובת [[ירבעם בן נבט]], ונשאר מולך על השבטים יהודה ובנימין בלבד.
  
[[קטגוריה:אישים בתנ"ך]]
+
ירבעם הציב עגלי זהב בבית אל ובדן, ומנע מישראל לעלות לירושלים לרגל. בעקבות זאת ניבא עליו [[אחיה השילוני]] שגם שושלתו לא תאריך ימים, ולא ישאר ממנה איש. לאחר מותו מלך בנו [[נדב בן ירבעם|נדב]]. הוא הלך בדרכי אביו ועשה הרע בעיני ה'.
[[קטגוריה:מלכי יהודה וישראל]]
+
 
 +
===מלכות בעשא===
 +
בשנתו השניה של נדב, בזמן שצר על גבתון, אחת מערי פלשתים, מרד בו בעשא בן אחיה, הרג אותו ומלך תחתיו. לאחר שהתחיל למלוך הרג בעשא את כל בית ירבעם, ובכך קיים את נבואתו של אחיה.
 +
 
 +
בעשא מלך במשך עשרים וארבע שנים, החל משנתו השלישית של המלך אסא. בירתו היתה תרצה. גם בעשא הלך בדרכי ירבעם ועשה הרע בעיני ה'. בכל חייו היתה מלחמה בין ישראל ליהודה. בעשא אף ניסה לבנות את הרמה, על מנת להלחם באסא מלך יהודה, אך אסא שיחד את בן הדד על מנת שילחם בישראל. בן הדד עלה והכה מספר ערים בצפון, ובעשה זנח את תכניתו.
 +
 
 +
בשל חטאיו, ניבא הנביא [[יהוא בן חנני]] שיֵעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם. נבואה זו התקיימה על ידי [[זמרי]], שכילה את כל בית בעשא. בנו [[אלה בן בעשא|אלה]] מלך תחתיו.
 +
 
 +
===בדברי חז"ל===
 +
ע"פ ה[[גמרא]], אין לבעשא חלק ל[[עולם הבא]], ואינו נידון ב[[גיהנום]] ({{מקור|בבלי סנהדרין קג ע"ב$סנהדרין קג ע"ב}} ועוד).
 +
 
 +
{{מלכים}}
 +
 
 +
[[קטגוריה:מלכי ישראל]]
 +
[[קטגוריה: אישים משבט יששכר]]

Latest revision as of 20:24, 7 April 2015

בעשא בן אחיה היה מלכה השלישי של ממלכת ישראל. כמתואר בספר מלכים א טו-טז, ודברי הימים ב טז. בן שבט יששכר.

הסיפור במקרא[edit]

רקע[edit]

בשל חטאיו של שלמה המלך, נגזרה על ממלכת ישראל המאוחדת גזירת הפילוג: אחרי מות שלמה איבד בנו, רחבעם, את השליטה על רוב עם ישראל לטובת ירבעם בן נבט, ונשאר מולך על השבטים יהודה ובנימין בלבד.

ירבעם הציב עגלי זהב בבית אל ובדן, ומנע מישראל לעלות לירושלים לרגל. בעקבות זאת ניבא עליו אחיה השילוני שגם שושלתו לא תאריך ימים, ולא ישאר ממנה איש. לאחר מותו מלך בנו נדב. הוא הלך בדרכי אביו ועשה הרע בעיני ה'.

מלכות בעשא[edit]

בשנתו השניה של נדב, בזמן שצר על גבתון, אחת מערי פלשתים, מרד בו בעשא בן אחיה, הרג אותו ומלך תחתיו. לאחר שהתחיל למלוך הרג בעשא את כל בית ירבעם, ובכך קיים את נבואתו של אחיה.

בעשא מלך במשך עשרים וארבע שנים, החל משנתו השלישית של המלך אסא. בירתו היתה תרצה. גם בעשא הלך בדרכי ירבעם ועשה הרע בעיני ה'. בכל חייו היתה מלחמה בין ישראל ליהודה. בעשא אף ניסה לבנות את הרמה, על מנת להלחם באסא מלך יהודה, אך אסא שיחד את בן הדד על מנת שילחם בישראל. בן הדד עלה והכה מספר ערים בצפון, ובעשה זנח את תכניתו.

בשל חטאיו, ניבא הנביא יהוא בן חנני שיֵעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם. נבואה זו התקיימה על ידי זמרי, שכילה את כל בית בעשא. בנו אלה מלך תחתיו.

בדברי חז"ל[edit]

ע"פ הגמרא, אין לבעשא חלק לעולם הבא, ואינו נידון בגיהנום (סנהדרין קג ע"ב ועוד).