בעשא בן אחיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בעשא בן אחיה היה מלך ישראל השלישי. היה משבט יששכר. הרג את המלך נדב בן ירבעם וכל משפחתו, ומלך תחתיו עשרים וארבע שנים בעיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. הנביא בימיו היה יהוא בן חנני. בעא עשה הרע בעיני ה', והנביא ניבא שיעשה לביתו מה שנעשה לביתו של ירבעם, שנהרגו כולם ולא נקברו. נבואה זו התקיימה על ידי זמרי, שכילה את כל בית בעשא. כרת ברית עם בן הדד מלך ארם להלחם עם אסא מלך יהודה, אולם אסא שיחד את בן הדד והניא אותו מלהלחם בו, ואכן בן הדד נלחם בישראל ולא ביהודה. המלחמה בין אסא לבעשא נמשכה כל ימיו של בעשא. מת בשנה העשרים ושש לאסא ונקבר בתרצה. בנו אלה מלך תחתיו. ע"פ הגמרא, אין לבעשא חלק לעולם הבא, ואינו נידון בגיהנום (סנהדרין קג ע"ב ועוד). קורותיו בספר מלכים א טו-טז, ודברי הימים ב טז.