ברכת שחלק מחכמתו

From ויקישיבה
Revision as of 18:59, 19 November 2020 by איתן ברוך (talk | contribs) (הוספת קישור)
Jump to navigation Jump to search

ברכה שמברכים כשרואים חכם גדול בתורה.

נוסח הברכה

נוסח הברכה הוא "בא"י אמ"ה שחלק מחכמתו ליראיו".

ניתן לראות בברכה זו את מעלת תלמיד חכם שה' כביכול משתתף עימו ונותן לו חלק מחכמתו.

הברכה בימינו

יש אומרים כי בדורנו אין מברכים ברכה זו בשם ומלכות.

מסופר על מרן הגאון מורנו ורבנו רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא זצוק"ל, ויבלטו"א מרן הגאון מורנו ורבנו רבי מרדכי אליהו שליט"א, שכשנסעו לארה"ב היה שם כנס, ואדם אחד בירך עליהם "שחלק". מיהר הרב שפירא למחות ואמר "ברכה לבטלה, ברכה לבטלה", ואילו הרב אליהו אמר "אמן ואמן", וביאר לאחר מכן שכוונתו: "אמן אחד במשמעות של "אמת" - על הרב שפירא, ואמן שני במשמעות של "כן יהי רצון" עלי".

ברכה על גוי

על גוי החכם בתורה לא מברכים ברכה זו, משום "תורה בגוים - אל תאמין".