גדולה

From ויקישיבה
Revision as of 06:23, 27 August 2012 by יוסף שמח (talk | contribs) (שוחזר מעריכות של יוסף שמח בוט (שיחה) לעריכה האחרונה של Yeshivaorgil bot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אשה מישראל שמלאו לה שתים עשרה שנה וצמחו לה לפחות שתי שערות במקום הערוה. אין אשה מישראל חייבת במצוות הנוהגות בנשים ואינה בת עונשים להתחייב על אחת מן העבירות שבתורה, אין מקחה מקח ואין ממכרה ממכר, אין לה כל כשרות משפטית ואין מעשיה ודבריה קיימים בדברים הצריכים דעת וכוונה - עד שימלאו לה שתים עשרה שנים ויצמחו לה לפחות שתי שערות במקום הערוה.