גור אריה

From ויקישיבה
Revision as of 15:33, 19 September 2011 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספרו של המהר"ל על פירוש רש"י על התורה.

המהר"ל מתרץ קושיות על רש"י ומביא פעמים רבות ממפרשי רש"י אחרים כגון המזרחי. פעמים רבות הוא חולק על המזרחי.

מהדורות הספר[edit]

הספר יצא בשנים האחרונות המהדורה חדשה על ידי הרב הרטמן. הוספו הערות ומראי מקומות וכן שינויי נוסחאות. במהדורה זו יש תשעה כרכים כאשר הכרך האחרון הוא מפתח.