גידולי טבל

From ויקישיבה
Revision as of 21:09, 3 February 2009 by א"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הצומח מפירות טבל שנזרעו. טבל שכבר הוקבע למעשר, שאסור לאכול ממנו אפילו אכילת עראי בלא הפרשת תרומות ומעשרות, אם נזרע בטבלו, הרי שגידוליו שעדיין לא נגמרה מלאכתם למעשר, אין דינם כטבל שצמחו ממנו, אלא כשאר טבל שעדיין לא הוקבע למעשר, שמותר לאכול ממנו אכילת עראי. במה דברים אמורים, בדבר שזרעו כלה, כגון בחיטים או בשעורים, אבל בדבר שאין זרעו כלה, כגון בשומים או בבצלים, אפילו גידולי גידולין אסורים באכילת עראי אף קודם שהוקבעו למעשר.