גידולי מעשר שני

From ויקישיבה
Revision as of 21:07, 3 February 2009 by א"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הצומח מפירות מעשר שני שנזרעו. גידולי מעשר שני, דינם כחולין, בין בדבר שזרעו כלה בין בדבר שאין זרעו כלה (ראה: גידולי טבל), אלא שבדבר שזרעו כלה, צריך לפדות את כל הגידולים בדמי הפירות שזרע כפי שוויים בשעת הפדיון, ובדבר שאין זרעו כלה, צריך לפדות את כל הגידולים בדמי הפירות שזרע כפי שוויים בשעת הזריעה.