דבר הנדור

From ויקישיבה
Revision as of 10:36, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"דבר הנדור" - דבר שאיסורו חל עליו על ידי אדם; "דבר האסור" - דבר שאיסורו בא מאליו, מפני שאסרתו תורה.


ממה שנאמר (במדבר ל, ג): "איש כי ידור נדר..." דרשו חכמים: "עד שידור בדבר הנדור ולא בדבר האסור", כלומר שאין דבר נאסר בנדר אלא אם כן התפיסו הנודר בדבר שאיסורו מחמת נדר, כגון שאמר: "דבר זה עלי כקרבן" או "כהקדש", ולא בדבר שאסור מאליו מדין תורה, שאם, למשל, אדם אמר: "יהא דבר זה עלי כבשר חזיר", אין הנדר חל, ואין הדבר נאסר עליו.