דרשני:אלו ואלו דברי אלוהים חיים (80.246.140.81)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמר ר' אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל. באומרם אלו ואלו דברי אלהים חיים רמוז מה שאמרתי שכל מה שאמרו התנאים והאמוראים נכונים על פי הסוד כלומר שכולם נכונים בשורשם הרוחני ורומזים לדברים נשגבים ונוראים שקרו בעולמות העליונים ומה שנאמר הלכה כבית הלל רומז לכך שבפשטות רק דברים מסויימים התקיימו בפועל ולא כל מה שאמרו במדרשים