Difference between revisions of "הבדלה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
Line 1: Line 1:
ברכה הנאמרת על כוס יין ב[[מוצאי שבת]] ו[[יום טוב]], שתוכנה: הבדלה בין הקודש לבין החול.
+
ברכה הנאמרת על כוס [[יין]] ב[[מוצאי שבת]] ו[[יום טוב]], שתוכנה: הבדלה בין הקודש לבין החול.
  
  
  
 
כשם שמקיימים אנו, עם כניסת השבת, את מצות "זכור את יום השבת לקדשו" ב[[קידוש]] על היין, כך מקיימים אנו ציווי זה בהבדלה על היין עם יציאתה של השבת.
 
כשם שמקיימים אנו, עם כניסת השבת, את מצות "זכור את יום השבת לקדשו" ב[[קידוש]] על היין, כך מקיימים אנו ציווי זה בהבדלה על היין עם יציאתה של השבת.
 
  
 
== נוסח ההבדלה ==
 
== נוסח ההבדלה ==
 +
בנוסח ההבדלה נאמרים פסוקים שונים ולאחר מכן מברכים על היין את ברכת "[[בורא פרי הגפן]]". ברכה שנייה היא [[ברכת הריח]] (לאשכנזים מברכים [[בורא מיני בשמים]] ולספרדים מברכים לפי סוג הבושם). לאחר מכן מברכים [[ברכת הנר]]- "בורא מאורי האש" ומביטים על כפות הידיים והצפרניים לאור הנר. מצוה מן המובחר לברך את "ברכת הנר" על אבוקה- נר שיש לו שתי פתילות, או שני נרות שהאש שלהם נוגעת זו בזו. הברכה הרביעית, היא הברכה העיקרית: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה ה', המבדיל בין קודש לחול".
  
 +
סימן לסדר הברכות בהבדלה במוצאי שבת הוא יבנ"ה - יין, בשמים, נר, הבדלה.
  
בנוסח ההבדלה נאמרים פסוקים שונים ולאחר מכן מברכים על היין את ברכת "בורא פרי הגפן". ברכה שנייה היא [[ברכת הריח]]. לאחר מכן מברכים [[ברכת הנר]] ומביטים על כפות הידיים והצפרניים לאור הנר. מצוה מן המובחר לברך את "ברכת הנר" על אבוקה. נר שיש לו שתי פתילות נחשב כאבוקה. גם שני נרות שהאש שלהם נוגעת זו בזו נחשבים כאבוקה. הברכה האחרונה, הרביעית במספר, היא גם הברכה העיקרית: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה ה', המבדיל בין קודש לחול". סימן לסדר הברכות בהבדלה במוצאי שבת הוא יבנ"ה - יין, בשמים, נר, הבדלה.
 
 
 
== הבדלה במוצאי יו"ט ==
 
  
 +
== הבדלה במוצאי יו"ט ויו"כ ==
  
 
כשם שמבדילים במוצאי [[שבת]], כן מבדילים במוצאי ימים טובים, אלא שאין מברכים בהם על הנר ועל הבשמים.
 
כשם שמבדילים במוצאי [[שבת]], כן מבדילים במוצאי ימים טובים, אלא שאין מברכים בהם על הנר ועל הבשמים.
 
  
  
Line 23: Line 20:
  
  
כאשר יום טוב חל ביום ראשון, אומרים בקידוש בליל יום טוב {{מקור|(שהוא מוצאי שבת)}} נוסח הבדלה שבו מבדילים "בין קודש לקודש".
+
כאשר יום טוב חל ביום ראשון, אומרים בקידוש בליל יום טוב (שהוא מוצאי שבת) נוסח הבדלה שבו מבדילים "בין קודש לקודש".
  
  
  
כאשר החג חל ביום שישי, אין מבדילים במוצאי החג שהוא ליל שבת, כי יוצאים מקדושה קלה {{מקור|(קדושת יום טוב)}} לקדושה חמורה {{מקור|(קדושת שבת)}}.
+
כאשר החג חל ביום שישי, אין מבדילים במוצאי החג שהוא ליל שבת, כי יוצאים מקדושה קלה (קדושת יום טוב) לקדושה חמורה (קדושת שבת).
  
  
Line 35: Line 32:
 
נהוג שהנשים אינן מבדילות לעצמן וגם אינן שותות מיין ההבדלה, כאשר מצוי איש שמבדיל ומוציא אותן ידי חובה.
 
נהוג שהנשים אינן מבדילות לעצמן וגם אינן שותות מיין ההבדלה, כאשר מצוי איש שמבדיל ומוציא אותן ידי חובה.
  
נהגו לקחת מיין ההבדלה שכיבו בו את הנר ולשים מעט בזויות העינים, על עצם הלוז, ובכיסים לסגולה ולפרנסה.
+
יש שנהגו, בעיקר בעדות המזרח, לקחת מיין ההבדלה שכיבו בו את הנר ולשים מעט בזויות העינים, על עצם הלוז, ובכיסים לסגולה ולפרנסה.
 +
 
  
 
לפני ההבדלה אסור לאכול או לשתות, מלבד מים.
 
לפני ההבדלה אסור לאכול או לשתות, מלבד מים.
Line 42: Line 40:
  
  
 +
[[קטגוריה: שבת]]
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
[[קטגוריה: שבת]]
 

Revision as of 16:15, 1 May 2011

ברכה הנאמרת על כוס יין במוצאי שבת ויום טוב, שתוכנה: הבדלה בין הקודש לבין החול.


כשם שמקיימים אנו, עם כניסת השבת, את מצות "זכור את יום השבת לקדשו" בקידוש על היין, כך מקיימים אנו ציווי זה בהבדלה על היין עם יציאתה של השבת.

נוסח ההבדלה

בנוסח ההבדלה נאמרים פסוקים שונים ולאחר מכן מברכים על היין את ברכת "בורא פרי הגפן". ברכה שנייה היא ברכת הריח (לאשכנזים מברכים בורא מיני בשמים ולספרדים מברכים לפי סוג הבושם). לאחר מכן מברכים ברכת הנר- "בורא מאורי האש" ומביטים על כפות הידיים והצפרניים לאור הנר. מצוה מן המובחר לברך את "ברכת הנר" על אבוקה- נר שיש לו שתי פתילות, או שני נרות שהאש שלהם נוגעת זו בזו. הברכה הרביעית, היא הברכה העיקרית: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה ה', המבדיל בין קודש לחול".

סימן לסדר הברכות בהבדלה במוצאי שבת הוא יבנ"ה - יין, בשמים, נר, הבדלה.


הבדלה במוצאי יו"ט ויו"כ

כשם שמבדילים במוצאי שבת, כן מבדילים במוצאי ימים טובים, אלא שאין מברכים בהם על הנר ועל הבשמים.


במוצאי יום הכיפורים, מברכים את "ברכת הנר", אך אין מברכים את "ברכת הריח".


כאשר יום טוב חל ביום ראשון, אומרים בקידוש בליל יום טוב (שהוא מוצאי שבת) נוסח הבדלה שבו מבדילים "בין קודש לקודש".


כאשר החג חל ביום שישי, אין מבדילים במוצאי החג שהוא ליל שבת, כי יוצאים מקדושה קלה (קדושת יום טוב) לקדושה חמורה (קדושת שבת).


מנהגים ודינים

נהוג שהנשים אינן מבדילות לעצמן וגם אינן שותות מיין ההבדלה, כאשר מצוי איש שמבדיל ומוציא אותן ידי חובה.

יש שנהגו, בעיקר בעדות המזרח, לקחת מיין ההבדלה שכיבו בו את הנר ולשים מעט בזויות העינים, על עצם הלוז, ובכיסים לסגולה ולפרנסה.


לפני ההבדלה אסור לאכול או לשתות, מלבד מים.