הוראת שעה

From ויקישיבה
Revision as of 22:31, 26 April 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

פסק הלכה, שלא כפי הדין הנוהג תמיד, שנקבע לזמן מוגבל, בשל נסיבות מיוחדות.


למשל, מסופר במסכת יבמות (עח, ב): מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי היוונים, והביאוהו לבית דין וסקלוהו. ואף על פי שעבר רק על איסור דרבנן, ראו בית דין שהשעה צריכה לכך, מפני שהיו העם פרוצים בעבירות.

עוד מסופר: מעשה ברבי שמעון בן שטח שתלה שמונים נשים ביום אחד. ואף על פי שלא היתה התראה ולא דרישה וחקירה ואף לא עדות ברורה, מכל מקום עשה כן רבי שמעון בן שטח, משום שהיתה אותה שעה צריכה לכך.