המחומץ אינו מחמץ אלא לפי חשבון

From ויקישיבה
Revision as of 12:03, 22 November 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

עיסה של חולין שהתחמצה בשאור של תרומה, כל העיסה אסורה לזרים, ואין השאור בטל במאה, ואם נפלה מקצת מאותה עיסה לעיסה אחרת של חולין, אינה אוסרת אותה אלא לפי חשבון התרומה שיש בה, שאם במקצת העיסה המדומעת שנפלה לתוך העיסה האחרת מעורב שאור של תרומה בשיעור, שיש בו כדי לחמץ את העיסה האחרת בלא צירוף החולין המדומעים, הרי זו נאסרת לזרים. (ראה: המדומע אינו מדמע אלא לפי חשבון).