Difference between revisions of "הרב אהרון הראל"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 11: Line 11:
  
 
הרב למד בישיבה התיכונית שעלבים. לאחר מכן למד הרב בישיבות - [[מרכז הרב]]<ref>אתר ישיבת [[מרכז הרב]]: http://www.mercazharav.org.il/</ref>, הר עציון, אור עציון, [[ישיבת רמת גן|רמת גן]]<ref>אתר [[ישיבת רמת גן]]: https://www.yrg.org.il/</ref>, [[ישיבת עתניאל|ועתניאל]]<ref>אתר [[ישיבת עתניאל]]: http://otniel.org/</ref>, ולימודי דיינות במכון משפטי ארץ. דרך לימודו והשקפת עולמו הייחודית יונקת מבתי המדרש השונים בהם גדל.
 
הרב למד בישיבה התיכונית שעלבים. לאחר מכן למד הרב בישיבות - [[מרכז הרב]]<ref>אתר ישיבת [[מרכז הרב]]: http://www.mercazharav.org.il/</ref>, הר עציון, אור עציון, [[ישיבת רמת גן|רמת גן]]<ref>אתר [[ישיבת רמת גן]]: https://www.yrg.org.il/</ref>, [[ישיבת עתניאל|ועתניאל]]<ref>אתר [[ישיבת עתניאל]]: http://otniel.org/</ref>, ולימודי דיינות במכון משפטי ארץ. דרך לימודו והשקפת עולמו הייחודית יונקת מבתי המדרש השונים בהם גדל.
הוסמך לרבנות על ידי רבותיו ועל ידי שורה ארוכה של רבנים - הרב גרשטנקורן (רבה של קרית מלאכי), הרב שריה דבליצקי, הרב אליהו בקשי דורון, הרב בנימין זילבר, הרב יהושע נויבירט, הרב יצחק קוליץ,  הרב זלמן נחמיה גולדברג ועוד.
+
הוסמך לרבנות על ידי רבותיו ועל ידי שורה ארוכה של רבנים - הרב גרשטנקורן (רבה של קרית מלאכי), הרב שריה דבליצקי, הרב אליהו בקשי דורון, הרב בנימין זילבר, הרב יהושע נויבירט, הרב יצחק קוליץ,  הר בברוך שמעון סלומון, הרב זלמן נחמיה גולדברג ועוד.
  
 
הרב ארלה הראל לימד בישיבות ובתי מדרש רבים במשך השנים - [[ישיבת רמת גן|רמת גן]], פתח תקווה, אלון מורה, איתמר, ישיבת אש קודש, ועוד; במדרשת בינת ובמדרשות נוספות, ובמקומות לימוד לציבור הרחב והחילוני - כגון 'ראש יהודי', השראה,  ובמדרשת "שושנת אביב" ועוד.<br />
 
הרב ארלה הראל לימד בישיבות ובתי מדרש רבים במשך השנים - [[ישיבת רמת גן|רמת גן]], פתח תקווה, אלון מורה, איתמר, ישיבת אש קודש, ועוד; במדרשת בינת ובמדרשות נוספות, ובמקומות לימוד לציבור הרחב והחילוני - כגון 'ראש יהודי', השראה,  ובמדרשת "שושנת אביב" ועוד.<br />
Line 32: Line 32:
 
* "'''חסידות הלכה למעשה'''" - מבוא להכרת תורת החסידות. (תשע"ז).
 
* "'''חסידות הלכה למעשה'''" - מבוא להכרת תורת החסידות. (תשע"ז).
 
* "'''יערב שיחי'''" - שיחות של הרב הראל עם רבו הרב יעקב אריאל שליט"א (רב העיר רמת גן לשעבר). (תשע"ח).
 
* "'''יערב שיחי'''" - שיחות של הרב הראל עם רבו הרב יעקב אריאל שליט"א (רב העיר רמת גן לשעבר). (תשע"ח).
* תשובת הרא"ה - שיעירים על אורות התשובה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
+
* תשובת הרא"ה - שיעורים על אורות התשובה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
* תפילת הרא"ה - שיעירים על אורות התפילה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
+
* תפילת הרא"ה - שיעורים על אורות התפילה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
* תנחומיך ישעשעו נפשי - לוגותפריה יהודית חסידית, תש"פ.
+
* תנחומיך ישעשעו נפשי - לוגותרפיה יהודית חסידית, תש"פ.
  
כמו כן עסק בהוצא הלחאור מחדש של ספרים רבים ובהם:
+
כמו כן עסק בהוצאה לאור מחדש של ספרים רבים ובהם:
מהדורה חדשה של הספר פאת השולחן על הכלות שמיטה בהוצאת ישיבת רמת גן, תש"ס. לספר ניתנו הסכמות של הרנבים ניסים קרליץ שלמה משה עמאר ועוד.
+
מהדורה חדשה של הספר פאת השולחן על הלכות שמיטה בהוצאת ישיבת רמת גן, תש"ס. לספר ניתנו הסכמות של הרבנים ניסים קרליץ שלמה משה עמאר ועוד.
 
מהד' חדשה של הספר שפת אמת, הוצאת מכון תורני אור עציון.
 
מהד' חדשה של הספר שפת אמת, הוצאת מכון תורני אור עציון.
  

Latest revision as of 13:19, 23 November 2020

הרב ארל') הראל הוא נשיא ישיבת לב חדש. וראש בית המדרש הקהילתי בעפרה.
הרב ארלה הראל נולד ב- ה' באייר (יום העצמאות) תשל"ד, לדב ולאה הלפרין בעיר רמת גן. הרב הראל נשוי ליפעת, אחותם של האלוף גרשון הכהן והרבנים רא"ם הכהן, אביה הכהן, חיים הכהן, ואלישיב הכהן.

הרב למד בישיבה התיכונית שעלבים. לאחר מכן למד הרב בישיבות - מרכז הרב[1], הר עציון, אור עציון, רמת גן[2], ועתניאל[3], ולימודי דיינות במכון משפטי ארץ. דרך לימודו והשקפת עולמו הייחודית יונקת מבתי המדרש השונים בהם גדל. הוסמך לרבנות על ידי רבותיו ועל ידי שורה ארוכה של רבנים - הרב גרשטנקורן (רבה של קרית מלאכי), הרב שריה דבליצקי, הרב אליהו בקשי דורון, הרב בנימין זילבר, הרב יהושע נויבירט, הרב יצחק קוליץ, הר בברוך שמעון סלומון, הרב זלמן נחמיה גולדברג ועוד.

הרב ארלה הראל לימד בישיבות ובתי מדרש רבים במשך השנים - רמת גן, פתח תקווה, אלון מורה, איתמר, ישיבת אש קודש, ועוד; במדרשת בינת ובמדרשות נוספות, ובמקומות לימוד לציבור הרחב והחילוני - כגון 'ראש יהודי', השראה, ובמדרשת "שושנת אביב" ועוד.
בין השנים תשס"ו-תש"ע כיהן הרב כראש ישיבת שילה[4] יחד עם הרב מיכאל ברום.
כיום מכהן הרב כנשיא ישיבת לב חדש[5] וראש בית המדרש הקהילתי בעפרה (ובנוסף מלמד גם בבית המדרש לאברכים בגבעת אסף).

רבותיו המובהקים של הרב ארלה הינם: הרב יעקב אריאל, הרב שאול ישראלי, הרב חיים דרוקמן והרב אהרון ליכטנשטיין.
ספרי הרב:

  • "תורת הרא"ה" - שיעורים בספר 'אורות התורה'. (תשס"ז ומהד' חדשה תשע"ט).
  • קונטרס "לא תכירו פנים במשפט: לבירור יחסנו לבחירת הרב הראשי האשכנזי". (תשס"ד).
  • "לרעות בגנים". (תשע"ה).
  • "שולחנו של מקום" - על עבודת תיקון האכילה. (תשע"ו)
  • "חסידות הלכה למעשה" - מבוא להכרת תורת החסידות. (תשע"ז).
  • "יערב שיחי" - שיחות של הרב הראל עם רבו הרב יעקב אריאל שליט"א (רב העיר רמת גן לשעבר). (תשע"ח).
  • תשובת הרא"ה - שיעורים על אורות התשובה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
  • תפילת הרא"ה - שיעורים על אורות התפילה, הוצאת המכון התורני אור עציון, תשע"ט
  • תנחומיך ישעשעו נפשי - לוגותרפיה יהודית חסידית, תש"פ.

כמו כן עסק בהוצאה לאור מחדש של ספרים רבים ובהם: מהדורה חדשה של הספר פאת השולחן על הלכות שמיטה בהוצאת ישיבת רמת גן, תש"ס. לספר ניתנו הסכמות של הרבנים ניסים קרליץ שלמה משה עמאר ועוד. מהד' חדשה של הספר שפת אמת, הוצאת מכון תורני אור עציון.