Difference between revisions of "הרב דוד מזעקי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(הרב דוד מזעקי)
(No difference)

Revision as of 21:11, 24 July 2011

הרב דוד מזעקי, רב העיר וראב"ד "בית עדאקה". נפטר ב1928 בערך. מתלמידיו היו גדולי רבני תימן והמפורסמים שבהם: נכדו, הרב ישראל עוזרי (שאמו, רומיה, היתה בתו של הרב דוד), הרב חיים כסאר והרב אברהם חייבי. במכתב ששלחו בי"ד צנעא אליו בשנת התרנ"ט (1899) הם כותבים "שצ"ו (שמרו צורו ויוצרו) לראש ולתהילה מ"ו דאוד אלמזעקי". נכדו מארי יוסף מזעקי ז"ל היה ממשמרי נעימת ה"שגדרה" בתפילה ובפיוט וניתן למצוא הקלטות רבות שלו באתרי מסורת תימן השונים ובאתר [פיוט].