Difference between revisions of "הרב דוד מזעקי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
'''הרב דוד מזעקי''' היה רב העיר ואב"ד בית עדאקה ב[[תימן]]. נפטר בשנת 1928 בערך.
 
'''הרב דוד מזעקי''' היה רב העיר ואב"ד בית עדאקה ב[[תימן]]. נפטר בשנת 1928 בערך.
מתלמידיו היו גדולי רבני תימן והמפורסמים שבהם: נכדו, [[הרב ישראל עוזרי]], [[הרב חיים כסאר]] ו[[הרב אברהם חייבי]].
+
מתלמידיו היו גדולי רבני תימן והמפורסמים שבהם: נכדו, [[הרב ישראל עזיירי]], [[הרב חיים כסאר]] ו[[הרב אברהם חייבי]].
 
במכתב שנשלח אליו ע"י בי"ד צנעא בשנת תרנ"ט נכתב: "שצ"ו (שמרו צורו ויוצרו) לראש ולתהילה מ"ו דאוד אלמזעקי".
 
במכתב שנשלח אליו ע"י בי"ד צנעא בשנת תרנ"ט נכתב: "שצ"ו (שמרו צורו ויוצרו) לראש ולתהילה מ"ו דאוד אלמזעקי".
 
נכדו מארי יוסף מזעקי היה ממשמרי נעימת ה"שגדרה" בתפילה ובפיוט.  
 
נכדו מארי יוסף מזעקי היה ממשמרי נעימת ה"שגדרה" בתפילה ובפיוט.  

Revision as of 13:19, 5 May 2015

הרב דוד מזעקי היה רב העיר ואב"ד בית עדאקה בתימן. נפטר בשנת 1928 בערך. מתלמידיו היו גדולי רבני תימן והמפורסמים שבהם: נכדו, הרב ישראל עזיירי, הרב חיים כסאר והרב אברהם חייבי. במכתב שנשלח אליו ע"י בי"ד צנעא בשנת תרנ"ט נכתב: "שצ"ו (שמרו צורו ויוצרו) לראש ולתהילה מ"ו דאוד אלמזעקי". נכדו מארי יוסף מזעקי היה ממשמרי נעימת ה"שגדרה" בתפילה ובפיוט.