הרב דוד מזעקי

From ויקישיבה
Revision as of 19:23, 25 June 2015 by 2001:470:6b12:b0::76 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הרב דוד מזעקי היה רב העיר ואב"ד בית עדאקה בתימן. נפטר בשנת 1928 בערך.

הרב דוד מזעקי נולד בעיר שבאם שבתימן. מקטנותו היה שקדן בתורה עניו ושפל ברך, עד שנעשה גדול בתורה, הרב המובהק בעירו וכל המחוזות הסמוכים. עני מרוד היה ועסק למחייתו בלימוד תינוקות של בית רבן. השתדל לזכות לעלות לארץ ישראל וכבר הגיע לעיר הנמל עדן, אולם נאלץ לחזור שוב אל תוך תימן כי נמנעה ממנו וממשפחתו העלייה. עבר להתגורר בעיירה בית עדאקה (סמוכה לשבאם) שם המשיך ללמד תינוקות ולשמש כרב ואב"ד והרב המובהק בכל המחוזות הסמוכים. ביתו הגדולה נישאה לר' שלום עזיירי מראשי הקהילה, בנם שהוא נכדו היה הרב ישראל עזיירי תלמידו המובהק, הוא נודע כגאון, ושימש לאחר פטירת סבו כאב"ד. מתלמידיו המובהקים היה גם הרב חיים כסאר מחבר פירוש "שם טוב" על הרמב"ם וראש ישיבות "בית שרעבי" ו"בית אלשייך" בעיר הבירה צנעא.

הרב דוד מזעקי היה נודע בגדלותו בתורה גם בעיר צנעא מקום שבו חיו גדולי הדור,ובמכתב שנשלח אל הרב מזעקי על ידי דייני בית הדין בצנעא בשנת תרנ"ט הם כותבים: "שצ"ו (שמרו צורו ויוצרו) לראש ולתהילה מ"ו דאוד אלמזעקי". זכה הרב מזעקי לאריכות ימים, מאה שנות חייו הרצופות בלימוד תורה בשקידה רב� הסתיימו ביום שמחת תורה בשנת 1928 בערך, אז ליווהו רבים בבגדי החג הלבנים ובראשם נכדו הרב ישראל עזיירי שהחל להספידו "סידי דאוד (=אדוני דוד), ראה איך כולנו מלווים אותך כמלאכי השרת..." נכדו מארי יוסף מזעקי היה ממשמרי הנעימה ה"שגדרית" בתפילה ובפיוט.