Difference between revisions of "הרב חיים זלינגר"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(יצירת דף עם התוכן "נולד בשנת תשי"ח ברחובות. למד בבית הספר היסודי "תחכמוני" ובהמשך בישיבה התיכונית "אור עציון"...")
 
 
Line 1: Line 1:
נולד בשנת תשי"ח ברחובות. למד בבית הספר היסודי "תחכמוני" ובהמשך בישיבה התיכונית "אור עציון" במרכז שפירא, בראשות הרב חיים דרוקמן שליט"א. בשנת תשל"ו המשיך את לימודיו בישיבת מרכז הרב בראשות הרב צבי יהודה זצ"ל, והרב אברהם שפירא זצ"ל. בשנת תשל"ח למד בישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע, בראשות הרב דב ליאור שליט"א והרב אליעזר ולדמן שליט"א.
+
הרב חיים זלינגר נולד בשנת תשי"ח ברחובות. למד בבית הספר היסודי "תחכמוני" ובהמשך בישיבה התיכונית "אור עציון" במרכז שפירא, בראשות הרב חיים דרוקמן שליט"א. בשנת תשל"ו המשיך את לימודיו בישיבת מרכז הרב בראשות הרב צבי יהודה זצ"ל, והרב אברהם שפירא זצ"ל. בשנת תשל"ח למד בישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע, בראשות הרב דב ליאור שליט"א והרב אליעזר ולדמן שליט"א.
  
 
בישיבת ניר למד כתלמיד וכאברך ושימש כר"מ וכמנהל. בשנת תשס"א התמנה לראש האולפנה של קריית ארבע ,תפקיד אותו הוא ממלא בהצלחה רבה עד היום הזה.
 
בישיבת ניר למד כתלמיד וכאברך ושימש כר"מ וכמנהל. בשנת תשס"א התמנה לראש האולפנה של קריית ארבע ,תפקיד אותו הוא ממלא בהצלחה רבה עד היום הזה.

Latest revision as of 09:05, 29 March 2017

הרב חיים זלינגר נולד בשנת תשי"ח ברחובות. למד בבית הספר היסודי "תחכמוני" ובהמשך בישיבה התיכונית "אור עציון" במרכז שפירא, בראשות הרב חיים דרוקמן שליט"א. בשנת תשל"ו המשיך את לימודיו בישיבת מרכז הרב בראשות הרב צבי יהודה זצ"ל, והרב אברהם שפירא זצ"ל. בשנת תשל"ח למד בישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע, בראשות הרב דב ליאור שליט"א והרב אליעזר ולדמן שליט"א.

בישיבת ניר למד כתלמיד וכאברך ושימש כר"מ וכמנהל. בשנת תשס"א התמנה לראש האולפנה של קריית ארבע ,תפקיד אותו הוא ממלא בהצלחה רבה עד היום הזה.