Difference between revisions of "הרב יהודה גרשוני"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
הרב יהודה גרשוני ([[תר"ע]]-שבט [[תש"ס]]) נודע בעולם הישיבות בכינוי "ר' יודל גרודנר", "ר' יודל גראדנער" או כ"העילוי מגרודנא", מחברם של ספרים תורניים חשובים ותלמידם של ראשי ישיבות גדולים ומפורסמים.
+
'''הרב יהודה גרשוני''' (ידוע בכינוי "'''העילוי מגרודנא'''", היה רב וראש ישיבה בירושלים, תלמידו של [[הרב אבהם יצחק הכהן קוק]].
 +
== תולדות חייו ==
 +
נולד בשנת תר"ע בגרודנא שבליטא. בצעירותו קיבל תורה מהרבנים [[הרב שמעון יהודה הכהן שקופ|רבי שמעון שקופ]], ראש ישיבת "שערי תורה" בגרודנא, [[הרב אליעזר יהודה פינקל|רבי אליעזר יהודה פינקל]] ראש ישיבת מיר ו[[הרב ברוך דוב לייבוביץ'|רבי ברוך בֶּר לייבוביץ']] ראש ישיבת קמיניץ. לאחר מכן עלה לארץ והחל ללמוד ב[[ישיבת מרכז הרב]] אצל [[הרב אברהם יצחק הכהן קוק]]. בשנת תרפ"ז נסמך להוראה מעם הרבנים: [[הרב רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי]], הרב קוק, [[הרב איסר זלמן מלצר]] ו[[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]].
  
 
+
בשנת [[תרצ"ב]] נשא את בתו של [[הרב אליעזר סילבר]] מארצות הברית. מסופר כי כאשר הגיע הרב סילבר להעביר שיעור כללי ב[[ישיבת חברון]], התחיל ויכוח בינו לבין העילוי מגרודנא סביב סברא שהעלה הרב סילבר במהלך השיעור. הרב הטיח דברים קשים בעילוי, אך העילוי לא נסוג אלא מיסד את פירכתו בראיות תומכות, ואמנם הרב התרשם ולאחר השיעור הציע לו את השידוך.
== תולדותיו ==
 
הרב יהודה בן רבי גרשון יצחק ז"ל, נולד בשנת [[תר"ע]] בעיר הליטאית גרודנא. בצעירותו קיבל תורה מהרבנים [[הרב שמעון יהודה הכהן שקופ|רבי שמעון שקופ]], ראש ישיבת "שערי תורה" בגרודנא, [[הרב אליעזר יהודה פינקל|רבי אליעזר יהודה פינקל]] ראש ישיבת מיר ו[[הרב ברוך דוב לייבוביץ'|רבי ברוך בֶּר לייבוביץ']] ראש ישיבת קמיניץ. לאחר מכן עלה לארץ ונכנס לישיבת מרכז הרב, לקבל תורה מפי [[הרב אברהם יצחק הכהן קוק|הרב קוק]] בישיבת מרכז הרב, מה שאמנם עלה בידו רק למשך שנה וחצי. בשנת [[תרפ"ז]] נסמך להוראה מעם הרבנים: [[הרב חיים עוזר גראדזענסקי|רבי חיים עוזר גרודזנסקי]], [[הרב אברהם יצחק הכהן קוק|רבי אברהם יצחק הכהן קוק]], [[הרב איסר זלמן מלצר]] ו[[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]].
 
 
 
בשנת [[תרצ"ב]] השתדך עם הגאון [[הרב אליעזר סילבר]] מארצות הברית. מסופר כי כאשר הגיע הרב סילבר למסור שיעור כללי בישיבת חברון, התחיל ויכוח בינו לבין העילוי מגרודנא סביב סברא שהעלה הרב סילבר במהלך השיעור. הרב הטיח דברים קשים בעילוי, אך העילוי לא נסוג אלא מיסד את פירכתו בראיות תומכות, ואמנם הרב התרשם ולאחר השיעור הציע לו את השידוך.
 
  
 
מסיבות שונות נאלץ העילוי לעקור לארצות הברית לשהות שם שנים רבות, אלא ששם הקים את "ישיבת ארץ ישראל" העוסקת במצוות התלויות בארץ. אמנם באחרית ימיו חזר לירושלים, ונתקבל בה בכבוד רב.
 
מסיבות שונות נאלץ העילוי לעקור לארצות הברית לשהות שם שנים רבות, אלא ששם הקים את "ישיבת ארץ ישראל" העוסקת במצוות התלויות בארץ. אמנם באחרית ימיו חזר לירושלים, ונתקבל בה בכבוד רב.
  
 +
נפטר ב[[שבט]] תש"ס.
 
== חיבוריו ==
 
== חיבוריו ==
 
*'''חוקת ה[[פסח]]''' - על הלכות [[קרבן פסח]] ל[[רמב"ם]] (ב' חלקים).
 
*'''חוקת ה[[פסח]]''' - על הלכות [[קרבן פסח]] ל[[רמב"ם]] (ב' חלקים).

Revision as of 06:21, 11 June 2012

הרב יהודה גרשוני (ידוע בכינוי "העילוי מגרודנא", היה רב וראש ישיבה בירושלים, תלמידו של הרב אבהם יצחק הכהן קוק.

תולדות חייו

נולד בשנת תר"ע בגרודנא שבליטא. בצעירותו קיבל תורה מהרבנים רבי שמעון שקופ, ראש ישיבת "שערי תורה" בגרודנא, רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר ורבי ברוך בֶּר לייבוביץ' ראש ישיבת קמיניץ. לאחר מכן עלה לארץ והחל ללמוד בישיבת מרכז הרב אצל הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ז נסמך להוראה מעם הרבנים: הרב רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, הרב קוק, הרב איסר זלמן מלצר והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

בשנת תרצ"ב נשא את בתו של הרב אליעזר סילבר מארצות הברית. מסופר כי כאשר הגיע הרב סילבר להעביר שיעור כללי בישיבת חברון, התחיל ויכוח בינו לבין העילוי מגרודנא סביב סברא שהעלה הרב סילבר במהלך השיעור. הרב הטיח דברים קשים בעילוי, אך העילוי לא נסוג אלא מיסד את פירכתו בראיות תומכות, ואמנם הרב התרשם ולאחר השיעור הציע לו את השידוך.

מסיבות שונות נאלץ העילוי לעקור לארצות הברית לשהות שם שנים רבות, אלא ששם הקים את "ישיבת ארץ ישראל" העוסקת במצוות התלויות בארץ. אמנם באחרית ימיו חזר לירושלים, ונתקבל בה בכבוד רב.

נפטר בשבט תש"ס.

חיבוריו

לקריאה נוספת

הערות שוליים