Difference between revisions of "הרב יצחק ירוחם דיסקין"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: '''הרב יצחק ירוחם דיסקין''' היה מגדולי רבני העדה החרדית בירושלים. נולד בשנת תקצ"ט בלומז'ה לאביו ה[[מ...)
 
Line 1: Line 1:
'''הרב יצחק ירוחם דיסקין''' היה מגדולי רבני [[העדה החרדית]] ב[[ירושלים]].  
+
'''הרב יצחק ירוחם דיסקין''' היה נשיא [[העדה החרדית]] ב[[ירושלים]].  
  
 
נולד בשנת תקצ"ט בלומז'ה לאביו ה[[מהרי"ל דיסקין]]. למד אצל אביו, ובגיל תשע "ידע את כל הסוגיות החמרות שבש"ס". יום לאחר שנהיה בר מצווה, פרש מהעולם והתבודד במשך שלוש שנים ללימוד בהתמדה במשך שמונה-עשרה שעות ביום. לאחר שלוש שנים אלו, מינה אותו אביו לבוחן בישיבתו בלומז'ה. נשא את בתו של ר' זכריה זלקינד. לאחר שנפטרה אשתו, נשא בשנת תרס"ד את ינטה בת ר' דוד פישהוף, ועבר לגור בעיר אומן.  
 
נולד בשנת תקצ"ט בלומז'ה לאביו ה[[מהרי"ל דיסקין]]. למד אצל אביו, ובגיל תשע "ידע את כל הסוגיות החמרות שבש"ס". יום לאחר שנהיה בר מצווה, פרש מהעולם והתבודד במשך שלוש שנים ללימוד בהתמדה במשך שמונה-עשרה שעות ביום. לאחר שלוש שנים אלו, מינה אותו אביו לבוחן בישיבתו בלומז'ה. נשא את בתו של ר' זכריה זלקינד. לאחר שנפטרה אשתו, נשא בשנת תרס"ד את ינטה בת ר' דוד פישהוף, ועבר לגור בעיר אומן.  

Revision as of 23:20, 13 September 2011

הרב יצחק ירוחם דיסקין היה נשיא העדה החרדית בירושלים.

נולד בשנת תקצ"ט בלומז'ה לאביו המהרי"ל דיסקין. למד אצל אביו, ובגיל תשע "ידע את כל הסוגיות החמרות שבש"ס". יום לאחר שנהיה בר מצווה, פרש מהעולם והתבודד במשך שלוש שנים ללימוד בהתמדה במשך שמונה-עשרה שעות ביום. לאחר שלוש שנים אלו, מינה אותו אביו לבוחן בישיבתו בלומז'ה. נשא את בתו של ר' זכריה זלקינד. לאחר שנפטרה אשתו, נשא בשנת תרס"ד את ינטה בת ר' דוד פישהוף, ועבר לגור בעיר אומן.

בשנת תרנ"ח נפטר בירושלים אביו, והוא התבקש לבוא ולהמשיך את אביו ביניהול בית היתמומים דיסקין וישיבת אהל משהף אולם, הוא דחה את ההצעה עד לסוף שנת תרס"ח. בירושלים התקבצו סביבו תלמידי חכמים מבני העיר, בהם הרב יעקב משה חרל"פ. כשנפטר רבי שמואל סלנט, הוצע לו לכהן תחתיו כרבה של ירושלים, אולם הוא סרב. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ח, הסכים להתמנות לנשיא העדה החרדית.

נפטר בכ"ט בשבט תרפ"ה, ונקבר על יד איבו בחלקת הפרושים שבהר הזיתים.

לרב דיסקין היו שני ילדים (מאשתו הראשונה). בנו בנימין נפטר בגיל צעיר בליטא, ובתו נספתה עם בעלה ושלושת ילדיה בשואה.