הרב מאיר מאזוז

From ויקישיבה
Revision as of 21:12, 26 January 2012 by Mishehu (talk | contribs) (הוספת קטגוריה)
Jump to navigation Jump to search

הגאון הרב מאיר נסים מאזוז שליט"א משמש כיום כראש ישיבת כסא רחמים ונחשב מהרבנים החשובים בדור.

תולדות חייו וייחודיותו

נולד באי ג'רבה (תוניסיה) לאביו הגאון הרב מצליח מאזוז זצ"ל (מחבר "שו"ת איש מצליח").

כבר בנערותו, בהיותו בן שבע עשרה החל לתת שיעורי גמרא בישיבה שהוקמה על ידי חב"ד בתוניסיה.

עלה לארץ ישראל בשנת תשל"א (1971), אחרי שנרצח אביו זצ"ל על ידי המוסלמים.

הקים את ישיבת כסא רחמים בבני ברק, על שם הגאון הרב רחמים חיותה חי הכהן זצ"ל.

הרב מאזוז נודע על ידיעותיו הרחבות בתחום הדקדוק של לשון הקודש, הן בדקדוק הברת האותיות הן בדקדוק השפה. מחקרו בענין הברת האותיות נדפס לראשונה בשו"ת יצחק ירנן (של גיסו הרב יצחק ברדא שליט"א), ובקיצור יותר בקונטרס "אוקמי גירסא" שנדפס בסוף סידור איש מצליח.

הרב טרח רבות להשריש בתלמידיו שבני עדות המזרח אינם נכותים יותר משאר עדות ישראל, ויש להם להיות גאים מהמסורת הספרדית[1].

בספר "דרכי העיון" עסק רבות בשבח ה"עיון התונסאי", בדרך לימוד התלמוד.

הרב רגיל לחתום שמו בכינוי "נאמ"ן ס"ט" (ראשי תיבות: נאום אנכי מאיר נסים ספיה טב).

ספריו

אמנם השתדל רבות בהוצאת ספרדים של חכמי הספרדים, עיקר תורתו לא הודפסה בספרים (ובדרך מליצה הזכיר על זה את הפסוק בשיר השירים: "כרמי שלי לא נטרתי"[2]), ואמנם הודפסו מאמרים רבים ממנו בריחון "אור תורה", וכמה ספרים:

  • אמת קנה, ביאור לתהלים.
  • לא תשיך על פרק איזהו נשך.
  • ארים ניסי על מסכת יבמות, ועל מסכת מגילה.
  • סלת נקיה - על קידוש החודש.
  • שאלות ותשובות מקור נאמן בהלכה ובהשקפה.

מפסקיו

  1. על "הוופל" יש לברך "שהכל נהיה בדברו"[3]


קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. כתבה בעיתון "ככר השבת" בתאריך י' באדר ב' תשע"א
  2. בהסכמתו לשו"ת מקור נאמן.
  3. ך הובא בשמו בספר "ברכת ה'" על הלכות ברכות