הרב שלמה זלמן אויערבאך

From ויקישיבה
Revision as of 20:07, 24 October 2009 by טל רחמים (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
ר' שלמה זלמן

ראש ישיבת קול תורה, מחשובי הפוסקים בדורנו.

הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. רבי שלמה זלמן היה ראש ישיבת "קול תורה" בעיה"ק ירושלים ת"ו. הרב חיבר מספר ספרים, ביניהם - קונטרס "מאורי אש" על הלכות חשמל בשבת; שו"ת מנחת שלמה. כמו כן יצאה לאור סדרת ספרים "הליכות שלמה" הלכות ע"פ דעתו של רבי שלמה זלמן זצ"ל.

רבי שלמה זלמן הוא אביהם של הרבנים שיבלטו"א הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, הגאון רבי שמואל אויערבך שליט"א, הגאון רבי אברהם דב אויערבך שליט"א - אב"ד בעיר הקודש טבריה ת"ו.


קישורים

מאמר על דרך פסיקת הגרש"ז

סרט על הרב

מאמר על הרב מאת הרב אליעזר מלמד באתר ישיבה