ויקישיבה:בית מדרש/חידושים

From ויקישיבה
< ויקישיבה:בית מדרש
Revision as of 13:51, 26 July 2009 by Yeshivaorgil (talk | contribs) (ארכוב הדיון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דף זה הוא דף ארכיון של דיון שהסתיים. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


חידושים[edit]

מתוך שיחת משתמש:yeshivaorgil#הספת_דעה_ללא_מקור_בתוך_ערך

המשתמש:212.179.134.33 כתב בערך יגדל (אולי צריך לתקן ל"הינו אדון עולם, וכל נוצר יודה גדולתו ומלכותו).

ובשיחת משתמש זה כתבתי:

יש לך מקור לתיקון כזה? אם כן - כתוב את המקור. אם לא - אל תכתוב הערות בגוף הערך על סמך סברתך. תוכל להעלות זאת לדיון בדף השיחה של הערך.

אשמח אם תכתוב את דעתך/מדיניות האתר בנושא זה. אפרים 23:12, כ"ד בכסלו ה'תשס"ט (IST)

לדעתי יש מקום לתקונים כאלו גם בהערות שוליים, ולא רק בדף השיחה. למאי נ"מ? 23:20, נר ראשון של חנוכה, אור לכ"ה בכסלו ה'תשס"ט.
דעתי, שכל דבר שנכנס לוויקישיבה, צריך להיות עם מקור. תושב"ע מתפתחת בצורה מדהימה, אבל לא כל אדם שגולש באינטרנט יכול להטביע את חותמו בצורה כזו. אני מציע לקבוע כי:
  1. יש עדיפות עליונה לציון מקור על מה שנכתב. (נתינת סמך, מתן קרדיט, מביא גאולה לעולם וכד')
  2. במקרים בהם לא ניתן להביא מקור (לא ידוע וכד') ניתן לשלב את הדבר בערך באם יימצא כי הדבר ידוע (אני מציע לקבוע כי הדבר יוצב בדף השיחה ואם שני אנשים (פחות מדי?) מלבד העורך הראשוני מודעים לדבר, ניתן לקבוע כי הוא ידוע). במקרה כזה תוצב תבנית {{דרוש מקור}} על השורה/משפט/מימרא הרלוונטית.
  3. אם יימצא כי הדבר לא ידוע, הוא יישאר בדף השיחה עד שיוכח אחרת.
נפתלי, הנהלת האתר • שיחה 16:26, כ"ז בכסלו ה'תשס"ט (IST)
אני על משמרתי אעמודה, שאם יש לאדם חידוש - כל עוד איננו שנוי במחלוקת - ניתן לציין אותו בהערות וכיו"ב. ויש עוד להאריך ואכמ"ל.
חידושים זה דבר יפה, אבל אנציקלופדיה צריכה להתבסס קודם כל על דברים שברורים בש"ס ובפוסקים, ויש מספיק כאלה. וחבל שאדם יחדש חידוש שאינו נכון ויכשיל בכך את הרבים. כמו כן, כשכל אחד יחדש את חידושיו תרד הרמה. אנשים פחות יחפשו מקורות, ויכתבו ע"פ מה שנראה להם באותו רגע. ואם לך יראה שדבר מסויים אינו נכון, לא תוכל להסירו (כי הרי לכל אחד מותר לחדש חידושים) ותצטרך לחפש מקורות סותרים עד שתהיה בטוח שאינו נכון, וזה יגרום טרחה מרובה סביב אנשים שאינך סומך על אמיתות "חידושיהם".
אנציקלופדיה אינה כתב עת. יש לכותבה ע"פ מקורות אמינים. אפרים 20:13, כ"ז בכסלו ה'תשס"ט (IST)
אוסיף, כי גם חידושים שמגיעים ממקורות מוסמכים, ניתן לקחת בערבון מוגבל אם ידוע כי, או שיש חשש ש, הם שנויים במחלוקת. נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 14:05, א' בטבת ה'תשס"ט (IST)
דעתי היא שיש מקום לחידושים מיהמנים שנבדקו על ידי תלמידי חכמים (ולא "סברות כרס"). צ. כשר 18:28, א' בטבת ה'תשס"ט (IST)
כמה הערות:
א. על משמרתי אעמודה. כמעט אין אפשרות לסכם סיכום תורני מבלי להוסיף הערה או דבר חידוש, אז נכון שעיקר החידוש באנציקלופדיה הוא בסידור דברים שכבר נכתבואגב, קראתי פעם, שהגרש"י זוין זצ"ל באנציקלופדיה תלמודית, פ"א שמע הסבר בע"פ יותר טוב מכל הדברים שנכתבו. הוא דאג שהדברים יודפסו באיזה מאסף תורני, וציטט אותם משם., אך יש מקום להערת שוליים עם דבר חידוש. כמובן, אם החידוש איננו ישר - הוא ימחק?
ב. האם המצטט דברים בשם ת"ח, - כפי שעשיתי בכמה ערכים (לדוגמא: נר חנוכה) בשם הרב אשר וייס שליט"א, - האם גם אז נחסום אותו? ואם לא - מה הגבול? ואם ת"ח יכתוב פה בויקישיבה, הוא לא יהיה רשאי להכניס מיחדושיו?
כמובן, ויקישיבה היא אנציקלופדיה. היא איננה מקום לחידושים, אך בסידור ניכרים חידושים (- "בין השוות"), וכן בערות שוליים. יישר כל לעל המשתתפים בעריכת הויקישיבה,למאי נ"מ? 20:06, ב' בטבת ה'תשס"ט (IST)
א. ועשית הישר... מהו חידוש ישר?
ב. ציטוט בשם ת"ח זה כבר לא חידוש מעצמך, אבל גם כאן נשאלת השאלה.נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 19:40, ה' בטבת ה'תשס"ט (IST)

לאור כל הנ"ל[edit]

נשאלת השאלה: מה הגבול? נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 19:40, ה' בטבת ה'תשס"ט (IST)

לדעתי יש לציין מקורות כפי שנכתב למעלה (עד כמה לפרט - דיון אחר). לגבי חידושים - אם החידוש ידוע ולא ידוע מקור יובא עם סימון {{דרוש מקור}}. חידושים מרבנים - יש לציין את שם הרב. חידושים אישיים - לא יוכנסו לערכים, כי יכולים להיות הרבה כאלו ללא הכרעה חד משמעית לגבי אמיתות החידוש. (וגם לא תכתוב בתוך הערך "המשתמש אפרים חידש ש...", וגם לא בהערות שוליים). עדיף להשאיר אותם בדף שיחה. אפרים 21:03, ז' בטבת ה'תשס"ט (IST)
ניכרים דברי אמת. החלוקה של אפרים נאה, לעניות דעתי. אציע שינוי קטן - כל דבר שלא ידוע לו מקור (בין חידוש ידוע ובין לאו) תוצב עליו התבנית {{דרוש מקור}}. לאחר זמן מוסכם, אם יראה כי החידוש ידוע ורק חסר מקור - יישאר החידוש עם התבנית, אחרת יורד החידוש (יעבור לדף השיחה). נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 18:06, ח' בטבת ה'תשס"ט (IST)

מי אמור ליצור את התבנית {{דרוש מקור}}? זה תלוי בהחלטה של הנהלת האתר? אפרים 19:13, ד' בסיוון ה'תשס"ט (IDT)

כל אחד יכול... נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 06:17, 22 ביולי 2009 (UTC)
יצרתי אותה והנחתי הסבר על השימוש בעמוד התבנית. נפתלי, הנהלת האתר • שיחה. 13:51, 26 ביולי 2009 (UTC)