Difference between revisions of "ויקישיבה:עזרה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(עזרה)
Line 1: Line 1:
#הפניה [[עזרה:תמיכה טכנית]]
+
'''לנושאי עריכה ותחזוקה, יש לפנות ל:''' [[עזרה:תמיכה טכנית]]
 +
 
 +
'''לשאלות והערות על האתר, יש לפנות ל:''' [[ויקישיבה:שו"ת]]
 +
 
 +
'''לנושאי דיון והצבעה עיינו ב:''' [[ויקישיבה:הצבעה]]

Revision as of 12:22, 11 December 2008

לנושאי עריכה ותחזוקה, יש לפנות ל: עזרה:תמיכה טכנית

לשאלות והערות על האתר, יש לפנות ל: ויקישיבה:שו"ת

לנושאי דיון והצבעה עיינו ב: ויקישיבה:הצבעה