Difference between revisions of "ויקישיבה:עזרה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 3: Line 3:
 
'''לשאלות והערות על האתר, יש לפנות ל:''' [[ויקישיבה:שו"ת]]
 
'''לשאלות והערות על האתר, יש לפנות ל:''' [[ויקישיבה:שו"ת]]
  
'''דיונים על ויקישיבה מתקיימים ב:''' [[ויקישיבה:בית מדרש]]
+
'''דיונים על ויקישיבה מתקיימים ב:''' [[ויקישיבה:בית מדרש]],
'''הצבעות ב:''' [[ויקישיבה:סנהדרין]]
+
'''הצבעות ב:''' [[ויקישיבה:סנהדרין]],
 
'''להרחבה בנושאי דיון והצבעה עיינו ב:''' [[ויקישיבה:הצבעה]]
 
'''להרחבה בנושאי דיון והצבעה עיינו ב:''' [[ויקישיבה:הצבעה]]

Latest revision as of 15:26, 6 August 2009

לנושאי עריכה ותחזוקה, יש לפנות ל: עזרה:תמיכה טכנית

לשאלות והערות על האתר, יש לפנות ל: ויקישיבה:שו"ת

דיונים על ויקישיבה מתקיימים ב: ויקישיבה:בית מדרש, הצבעות ב: ויקישיבה:סנהדרין, להרחבה בנושאי דיון והצבעה עיינו ב: ויקישיבה:הצבעה