חדשים לקטורת בואו והפיסו

From ויקישיבה
Revision as of 18:19, 18 June 2011 by 93.172.38.16 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הכרזת הממונה על הפייסות שבמקדש: כהנים שלא זכו בקטורת מימיהם יבואו וישתתפו בהגרלה.


עבודת הקטורת היתה חביבה ביותר על הכהנים, מפני שהיא מביאה עושר וברכה לעוסק בהקטרתה, הלכך היו מקפידים שלא יפיסו לעבודת הקטורת אלא חדשים בלבד, היינו אותם כהנים שלא הקטירו קטורת מימיהם.


בברייתא בגמרא מובא, שמעולם לא שנה אדם בה, כלומר שכל כך היו כהני בית אב מרובים עד שלא אירע מעולם שכהן הקטיר פעמיים