Difference between revisions of "חוה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(הוספה)
 
Line 1: Line 1:
"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה מצלע שחתך השם מהאדם. באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.
+
"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה מצלע שחתך השם מהאדם. באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.
 +
הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות.
  
 
== קישורים ==
 
== קישורים ==
  
 
[http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=402&id=6618&q=חוה שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה]
 
[http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=402&id=6618&q=חוה שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה]

Revision as of 15:46, 19 April 2009

"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה מצלע שחתך השם מהאדם. באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם. הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות.

קישורים

שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה