Difference between revisions of "חוה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
'''חווה'' היתה האשה הראשונה בעולם, "אם כל חי" בלשון ה[[תורה]], ומכאן שמה. אשת [[אדם]]. ה[[רמב"ן]] מבאר ששמה נגזר מ"חיויא" - כלומר נחש, שהוא שפיתה אותה. נבראה ביום השישי לבריאה בשעה השביעית על פי הגמרא ב[[מסכת סנהדרין]] (לח,ב) "שביעית נזדווגה לו חוה".  
 
'''חווה'' היתה האשה הראשונה בעולם, "אם כל חי" בלשון ה[[תורה]], ומכאן שמה. אשת [[אדם]]. ה[[רמב"ן]] מבאר ששמה נגזר מ"חיויא" - כלומר נחש, שהוא שפיתה אותה. נבראה ביום השישי לבריאה בשעה השביעית על פי הגמרא ב[[מסכת סנהדרין]] (לח,ב) "שביעית נזדווגה לו חוה".  
  
היא נבראה מצלע שחתך השם מאדם. [[רש"י]] ( בראשית ב,כא) מסביר שאין הכוונה לצלעות כחלק המגן על הריאות אלא לצד. וכן כתוב בגמרא במסכת עירובין]] (יז) "שני פרצופים נבראו".   
+
היא נבראה מצלע שחתך השם מאדם. [[רש"י]] ( בראשית ב,כא) מסביר שאין הכוונה לצלעות כחלק המגן על הריאות אלא לצד. וכן כתוב בגמרא ב[[מסכת עירובין]] (יז) "שני פרצופים נבראו".   
  
 
באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מ[[עץ הדעת]], כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.
 
באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מ[[עץ הדעת]], כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.

Revision as of 17:58, 11 December 2010

'חווה היתה האשה הראשונה בעולם, "אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. אשת אדם. הרמב"ן מבאר ששמה נגזר מ"חיויא" - כלומר נחש, שהוא שפיתה אותה. נבראה ביום השישי לבריאה בשעה השביעית על פי הגמרא במסכת סנהדרין (לח,ב) "שביעית נזדווגה לו חוה".

היא נבראה מצלע שחתך השם מאדם. רש"י ( בראשית ב,כא) מסביר שאין הכוונה לצלעות כחלק המגן על הריאות אלא לצד. וכן כתוב בגמרא במסכת עירובין (יז) "שני פרצופים נבראו".

באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם.

בעקבות חטא זה נגזר עליה שבעצב תלד, תשתוקק לבעלה והוא ימשול בה.

הולידה את קין, הבל ושת. על פי הגמרא בסנהדרין (שם) את קין והבל היא הולידה בשעה השמינית של אותו היום -"שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה". נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות (בראשית רבה, מובא ברש"י ד,א).

הכתה את בעלה - ר' תבנית:הידעת?/י"א חשוון ה'תשס"ט


קישורים

שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה