חוה

From ויקישיבה
Revision as of 15:46, 19 April 2009 by 95.86.66.103 (talk)
Jump to navigation Jump to search

"אם כל חי" בלשון התורה, ומכאן שמה. נבראה ביום השישי לבריאה מצלע שחתך השם מהאדם. באותו היום התווכחה עם הנחש על איסור אכילה מעץ הדעת, כשלבסוף פיתה אותה ואכלה והאכילה גם את אדם. הולידה את קין, הבל ושת. נראה מהפסוק שהיא בחרה לקין את שמו שכן נאמר "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". על פי המדרשים הולידה איתם גם בנות.

קישורים

שיעור על עונשה של חוה באתר ישיבה