חולין

From ויקישיבה
Revision as of 23:57, 15 February 2009 by א"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

א. כינוי לבעל חי שלא הוקדש לקרבן; ב. כינוי לכל מאכל או משקה שאינו של קודש; ג. כינוי ליבול לאחר שהופרשו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר; ד. כינוי לפירות או למעות שאינם של מעשר שני; ה. כינוי לדבר שאינו של הקדש.